- SV holder liv i gamle myter

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Furulund

Torbjørn Furulund

Martin Berthelsen i Asker SV får i dagens Budstikka svar fra Torbjørn Furulund bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel.

Innlegget er som følger
Antall eldre over 80 år vil mer enn fordobles de neste tiårene, samtidig som barnekullene er historisk lave. Behovene er formidable og utfordrer alle velferdsordningene våre. Det krever at offentlig, privat og ideell sektor satser i fellesskap, slik vi har gode og lange tradisjoner for i Norge, men det ser ut til at Martin Berthelsen i Asker SV vil bort fra dette?

I et innlegg i Budstikka 2. mars holder SV-politikeren Martin Berthelsen liv i gamle myter om private i velferden. Den ferske NOU-en «Private aktører i velferdsstaten» levert av velferdstjenesteutvalget gir kunnskap til en ellers myteskapt og polariserende debatt om dette tema.

Venstresiden og «velferdsprofitørene»

Norge har ingen tradisjon for profittmaksimerende private aktører i våre velferdstjenester. Dette tydeliggjøres av den offentlige utredningen, som jeg anbefaler Berthelsen å lese.

I utredningen, som ble lansert i desember 2020, slås det fast at overskuddene hos private velferdsaktører er høyst moderate (gjennomsnittsmargin på 5,3 prosent). Påstanden om at private leverandører er «pengemaskiner», er altså helt feil.

 
En bedrift må gå med overskudd

Berthelsen gjør et poeng av at noen få av de største aktørene i bransjen har utenlandske eiere. I alle andre bransjer er vi glade for at det investeres i Norge. Men skal private aktører være en del av miksen, må det være mulig å tjene penger på samme måte som de som produserer medisiner, senger og annet utstyr til pleie- og omsorgssektoren.

En bedrift må gå med overskudd. Hvis ikke forsvinner bedriften, kompetansen og muligheten til å lære av hverandre.

Det offentlige skal rette rammene for hva som skal leveres til hvilken pris og med rett kvalitet knyttet til kompetanse og tjenestenivå. Det finnes knapt et mer gjennomregulert område av næringslivet enn nettopp helse- og velferdsområdet.

Noe av det viktigste i det norske fellesskapet er at folk føler seg trygge på at det er kort vei til lik og profesjonell hjelp, uavhengig av den enkeltes økonomi.

Det er det velferdsmiksen er tuftet på; at folk kan velge private aktører uten at de må betale for det. Dette skjer for eksempel gjennom at det offentlige, for eksempel en kommune, har avtale med en privat aktør på noen tjenesteområder.

Velferdssamfunnet står overfor store utfordringer. Nå er det på tide at brukerne og kvaliteten på tjenestene settes i fokus. Vi har et fantastisk utgangspunkt for å møte utfordringene våre. Men det krever at vi tar i bruk hele samfunnsmaskineriet for å forebygge, utvikle og løse oppgavene best mulig.

For 20 år siden var SV er progressivt parti som gikk i bresjen for det store barnehageløftet som nettopp er tuftet på velferdsmiksen offentlig/privat. Vi håper SV finner tilbake til den konstruktive og løsningsorienterte tilnærmingen. Vi bidrar gjerne med kunnskap som arbeidsgiverorganisasjon.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt