Alltid i skuddlinjen

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Furulund

Torbjørn Furulund

- Utfordringene i helsevesenet løses ikke med hard retorikk. Vi må heller satse videre på det vi vet fungerer: Samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, en velferdsmiks, skriver Torbjørn Furulund i Dagbladet.

Innlegget fortsetter som følger:
Jeg representerer en bransje som i hver valgkamp står midt i skuddlinjen mellom venstre- og høyresiden i politikken. Det blir ofte et gjørmebad av retorikk som ikke er opplysende. I år håper jeg politikerne heller fokuserer på utfordringene vi står overfor og hvordan vi sammen kan løse disse.

NHOs nye undersøkelse slår nemlig fast at venstresidens velgere er positive til et samarbeid mellom det private og offentlige helsevesenet (Nettavisen). Det er gledelig, men ikke overraskende. Folk flest har et mer pragmatisk forhold til disse spørsmålene. Derfor er det viktig å heller se på hvordan vi skal løse utfordringene vi står overfor, framover.

DE VIRKELIGE STORE utfordringene kommer allerede i 2026, om bare fem år. Da blir det store etterkrigskullet 80 år, der mange av dem vil være pleietrengende. Som professor emeritus Jan Grund påpeker, så er faren fremover at det offentlige ikke klarer å møte forventningene til kvalitet og tilbud. Da vil vi mest sannsynlig se fremvekst av mange flere helprivate tilbud der bare de med mest midler har råd til å betale for det.

Det er dette som er et todelt helsevesen, og noe jeg tror de fleste - inkludert meg selv og NHO - er enige om at vi bør unngå.

FOR Å LØSE utfordringene, må vi satse videre på det vi vet fungerer: Et samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, det vi kaller en velferdsmiks. Denne miksen er en modell som har vært med å bygge opp det velferdssamfunnet vi kjenner i dag. Men også her kan det oppstå utfordringer, feil og mangler, som det også kan gjøre ellers, på samtlige andre samfunnsområder.

SVARET PÅ DETTE ER ikke å sende alle private helse- og velferdsleverandører på dør, men å forbedre de kravene som settes for å levere offentlig finansierte helse- og velferdstjenester.

Til sammen utgjør offentlige, private og ideelle en fantastisk velferdsmiks. Det avler innovasjon, valgfrihet, kapasitet og fleksibilitet. Som er nettopp det vi trenger for å møte framtidens utfordringer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt