Hjelp når bedrifter står fast i én eller flere sykefraværssaker

Nyhet, Helse og velferd, HMS

Publisert

Katrine Arntzen Torskog (tv) er daglig leder og fysioterapeut ved Life Improvement, her sammen med Linda Hannevold Holt som er fysioterapeut og veileder.

- Tilskudd til ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV, forteller Katrine A. Torskog. Hun er daglig leder for vårt medlem Life Improvement som holder til i Skien.

Tilskuddsordningen kan benyttes av bedrifter som står fast i én eller flere sykefraværssaker, ved at bedriftene kan få ekstern hjelp til å kartlegge hva som skal til for å redusere fravær og bidra til et mer stabilt arbeidsforhold for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Tilskuddet kan benyttes i saker der leder, sammen med den ansatte, har forsøkt å finne løsninger på langvarig eller gjentagende fravær, men ikke kommet i mål. De kan da bli enige om å søke ekstern hjelp. En ekspert er en fagperson som kommer inn som en nøytral part, og som gjennom samtaler med arbeidsgiver og arbeidstaker kartlegger situasjonen. En ekspert skal ha kompetanse på årsakene til sykefravær, og må ha offentlig autorisasjon innen sitt kompetanseområde. Eksperten skal ikke gi behandling, men skal gjennom kartlegging og fagkunnskap bidra til en konkret handlingsplan.

Sammensatte utfordringer

Mange sykmeldte har sammensatte utfordringer. Kombinasjon av fysiske og psykiske plager oppleves av mange ledere som utfordrende å håndtere. Life Improvement er et kompetansesenter for helse og arbeid, med lang erfaring med muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Dette er ofte uspesifikke og sammensatte plager, og står for størsteparten av sykefraværet. De har jobbet mye sammen med ledere og medarbeidere i grensesjiktet mellom arbeid og helse, og har mye erfaring med relasjonsarbeid og kommunikasjon på arbeidsplassen.

Nøytral part

- Vår erfaring er at bedriftene har gjort mye bra for å forsøke å finne en løsning, men at det på et tidspunkt stopper opp. Da kan det ofte hjelpe å få inn en helt nøytral part. Det er ofte tilbakemeldingene vi også får fra ledere og ansatte når vi er ute i bedriftene. Vi opplever at de som tar kontakt med oss er gode ledere, som ønsker stabile arbeidsforhold. De vil at de ansatte skal ha det bra og trives i jobb, sier Katrine A. Torskog i Life Improvment.

Vinje kommune fikk god hjelp

-Vinje kommune har nytta Life Improvement som ekspertbistand i fleire sjukefråværssaker og er veldig nøgd med samarbeidet og resultat til no, sier Eva Vistad som er einingsleiar reinhald, Vinje kommune.

- Me opplever Life Improvement som veldig profesjonelle innan helse/rehabilitering og som samtalepartnarar. Dei skapar fort tillit og tryggleik for både leiarar og tilsette. Dei kjem fort i gang med planlegging, gjennomføring av samtalene og sluttevaluering/rapport i saka, sier Eva Vistad.

I nokre av sakene har det skjedd positiv utvikling i fyrste samtala. I andre saker har dei nytta tid til veiledning og endringsarbeid med både den sjukemeldte og leiaren. Det har vore viktig for oss at eksperten har vore så engasjert og oppteken av å sjå løysingar for alle partar, sier Eva Vistad.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt