Høring i familie- og kulturkomiteen: - Vi er bekymret. Dette vil gi kommunene enda større utfordringer

Nyhet, Nyhet, Helse og velferd, Barn og ungdom

Publisert

Advarer: Torbjørn Furulund, direktør for helse og velferd i NHO Service og Handel, advarer mot å "gradvis fase ut store kommersielle aktører fra barnevernet". - Det vil sette kommunene i enda større utfordring enn de allerede er i, ikke minst fordi barnevernesreformen legger opp til at kommunene skal overta flere oppgaver også på dette feltet, sier Furulund. Foto: Stortinget

Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel, uttrykket overfor familie- og kulturkomiteen en bekymring for regjeringens ønske om å gradvis fase ut store kommersielle aktører fra barnevernet. Dette vil ha stor innvirkning for barnevernstilbudet i distriktskommuner.

Her kan du se video fra høringen.

Mandag 8. november var det høring om statsbudsjettet 2022 i familie- og kulturkomiteen. I tillegg til å ha sendt inn skriftlig innspill, deltok Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd, på høringen. Han trakk blant annet frem hvor viktig private kommersielle aktører er i distriktskommuner og hvilke konsekvenser det vil ha for barnevernstilbudet.

- Faglig forsvarlige tjenester fordrer at innhold og kvalitet settes først, ikke eierskap. Derfor er vi bekymret når den nye regjeringen i Hurdalsplattformen fastslår at den skal "gradvis fase ut store kommersielle aktører fra barnevernet" og avvikle all anbudsutsetting av barnevernstjenester", sier Furulund.

Advarer

NHO Service og Handel oppfatter at dette går lengre enn det som allerede tidligere er vedtatt av Stortinget.

- Vi vil sterkt advare mot slike løsninger. Dette vil sette kommunene i enda større utfordring enn de allerede er i, ikke minst fordi barnevernsreformen legger opp til at kommunene skal overta flere oppgaver også på dette feltet, sier Furulund.

- Det er særlig distriktskommunene som vil tape på et forbud mot bruk av kommersielle aktører i barnevernet, fordi disse kommunene i enda større grad enn bynære- og bykommuner kjøper tjenester av kommersielle for å løse oppgavene, sier han.

Påstanden om at det er distriktskommuner som vil påvirkes mest av en eventuell utfasing av private aktører, er blitt dokumentert av Menon Economics i rapporten "Ideelle og kommersielle aktører i helse- og omsorgssektoren", som ble lansert oktober 2021.

- Et større press på de kommunale barnevernstjenestene med oppføling av antall saker og barn som er plassert i fosterhjem er en realitet, sier Furulund.

Ulik kompetanse

Furulund trakk også frem at offentlige, kommersielle og ideelle har utarbeidet seg ulik spisskompetanse innen barnevernet.

- Ideelle aktører har i hovedsak levert rus- og omsorgsplasser, mens kommersielle leverandører i større grad har levert behandlingsplasser på adferd i tillegg til omsorgsplasser og akutt. De ulike aktørene har med dette spesialisert seg på ulike typer problematikk og er eksperter på hvert sitt område, sier bransjedirektøren.

- I forslaget til statsbudsjettet omtales barnevernsreformen, som trer i kraft 1. januar 2022. Vi støtter hovedgrepene i barnevernsreformen, men vil be komiteen merke seg at private og private ideelle aktører altså gjennomgående leverer forskjellige typer barnevernstjenester til stat og kommune, sier han.

Her kan du lese NHO Service og Handels skriftlige innspill til familie og kulturkomiteen.

Her kan du se opptak fra høringen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt