Kraftig fall i konsulentbruk

Nyhet, Helse og velferd, Psykisk helse

Publisert

Siden 2015 er andelen selvstendig næringsdrivende konsulenter innen bo- og omsorgstilbud og psykisk helse redusert med over 33 prosentpoeng.

Det viser NHO Service og Handels medlemsundersøkelse fra juni 2021.

Her kan du se funnene.

NHO Service og Handel gjennomførte i 2018 lignende undersøkelse om bruk av konsulenter blant egne medlemmer. Respondentene sysselsatte på det tidspunktet 4.378 årsverk innen bransjene barnevern, psykisk helse og avhengighet og boliger/avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede (PHA) og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette dekket 95 % av medlemsbedriftene i NHO Service og Handel innen disse bransjene, og undersøkelsen ble gjort for årene 2015-2018. Undersøkelsen viste at det var innen psykisk helse og avhengighet og drift av avlastnings og omsorgstilbud til psykisk utviklingshemmede (PHA) at det har vært benyttet konsulenter i størst grad. I 2015 hadde dette bransjeområdet 40 % selvstendig næringsdrivende konsulenter. I 2018 var bruken redusert til 22 %. Undersøkelsen viste også at i de tre bransjeområdene samlet var 9 av 10 årsverk ordinært ansatte.

Våren 2021 gjorde NHO Service og Handel igjen en kartlegging. Denne gangen kun innenfor bransjeområdet psykisk helse og avhengighet og boliger/avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede (PHA). Undersøkelsen hadde en svarprosent på 50 prosent og utgjorde til sammen 1600 årsverk. Siden 2015 har andelen selvstendig næringsdrivende konsulenter innen bo- og omsorgstilbud og psykisk helse redusert med over 33 prosentpoeng. Andelen selvstendig næringsdrivende konsulenter av totale årsverk i 2020 var 6,5 prosent, viser undersøkelsen. 5 av 10 respondenter benytter ikke konsulenter i det hele tatt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt