NHO Service og Handel

Innhold

Mangfold er verdt å kjempe for

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Furulund

Torbjørn Furulund

-Velferdsmiks er en tradisjon som har fungert, som har gitt innovasjon, mangfold og nye løsninger, og som gir oss et fantastisk godt utgangspunkt for å lykkes med utfordringene i fremtiden, skriver Torbjørn Furulund i Budstikka.

Torbjørn Furulund er bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel. Innlegget fortsetter som følger:

Dessverre har MDG ved Even Gulowsen fra Asker kastet seg inn i debatten farget av argumenter langt ute på venstre fløy i politikken.

Det har blitt gjort forsøk på å så tvil, sist av MDG-Gulowsen i Budstikka 9. juni, ut av de nesten 600 grundig bearbeidede sidene i velferdstjenesteutvalgets rapport. Aldri før har noen gransket pengestrømmene i helse- og velferdsbransjen så grundig. Konklusjonen er klar: Skattepenger som settes inn i privat velferd blir effektivt til velferd. 10 av 12 medlemmer i utvalget står sammen om at driftsmargin er det relevante nøkkeltallet å se på, hvis man vil analysere om offentlige midler investert i velferd blir til velferd. Mindretallet, anført av LO-rådgiver Gøril Bjerkan, regner med egenkapitalavkastning for å finne lønnsomhet, slik også Gulowsen gjør.

Gulowsen antyder at jeg tar feil når jeg skriver at en driftsmargin på 5, 3 prosent er høyst moderat. La oss se hva lederen av utvalget selv har sagt. Jeg siterer et innlegg i Dagens Næringsliv fra Kåre Hagen, lederen av utvalget:

« ... jeg konkluderer med at i gjennomsnitt har ikke de private leverandørene urimelig høy fortjeneste.»

Videre i samme innlegg forklarer han hvorfor flertallet har valgt å se på driftsmargin og ikke egenkapitalavkastning «Om man spiller Lotto for 40 kroner og vinner 50, har man et overskudd på ti kroner og en avkastning på 25 prosent. Begge deler er akkurat like riktig.»

Mens de fleste kanskje vil si at å vinne 10 kroner i Lotto er en forholdsvis liten gevinst, vil Gulowsen vektlegge at 25 prosent i avkastning er svært mye. Helseog velferdsvirksomheter er svært arbeidsintensive. Kapital og investeringer ligger først og fremst i ansatte, ikke maskiner og teknisk utstyr som dessverre utvalgets mindretall velger å se helt bort fra.

Gulowsen antyder også at lønnsomhet går på bekostning av ansatte. Jeg vil minne om at våre medlemmer er en del av at organisert arbeidsliv, hvor det er fremforhandlet tariffavtaler mellom NHO Service og Handel og fagforeninger. Det er en selvfølge at det er - og skal være - ordnede lønns- og arbeidsforhold.

Gulowsen og jeg er enige om at vi står overfor store utfordringer. Hvordan vi løser disse ser vi derimot ut til å være uenige om. Jeg mener det er riktig å satse videre på det vi vet fungerer: en velferdsmiks. Velferdsmikstradisjonen, hvor det offentlige, private og ideelle jobber sammen, har gitt oss et av verdens beste velferdssamfunn. Vi har et fantastisk utgangspunkt for å lykkes. Men det krever at vi tar i bruk hele samfunnsmaskineriet for å forebygge, utvikle og løse oppgavene best mulig.

Til slutt vil jeg oppfordre Gulowsen til å ta kontakt og besøke noen av våre medlemsbedrifter i Asker og Bærum, som hver dag legger ned en fantastisk innsats i vårt velferdssamfunn.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt