Full seier for NHO i Arbeidsretten

Nyhet, Lønn og tariff, Helse og velferd

Publisert

barn

Medleverturnus er etablert av hensyn til brukerne. I dette tilfellet er det barn, ungdom, personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, personer med psykisk utviklingshemming og enslige mindreårige asylsøkere.

Arbeidsretten har i enstemmig dom kommet frem til at medleverturnus ikke er tariffstridig.

NHO og to medlemsbedrifter har vunnet frem mot Fagforbundet. NHO Service og Handel er fornøyde med resultatet.

Saken strakk seg over fem dager i Arbeidsretten og dom falt 21. mars. Sakens kjerne var hvorvidt medleverturnus kan benyttes i bedrifter bundet av tariffavtale (Overenskomst 453).

Medleverturnus innebærer at de ansatte bor sammen med de som mottar tjenestene i et par dager, etterfulgt av en lengre friperiode. Medleverturnus er etablert av hensyn til brukerne. I dette tilfellet er det barn, ungdom, personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, personer med psykisk utviklingshemming og enslige mindreårige asylsøkere. Turnusen gjør at disse får færre personer å forholde seg til i løpet av et døgn, da de ansatte har færre vaktskift. Turnusen er utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte, og den har, ifølge våre medlemsbedrifter, vært godt likt av mange ansatte.

Ikke tariffstridig

Nå har dommen i Arbeidsretten kommet, og NHO får fullt medhold. I dommen heter det som følger:
"Arbeidsretten tolker partenes praksis som en indirekte erkjennelse av at Overenskomsten ikke regulerer den helt spesielle arbeidstidsordningen som medleverforskriften åpner for. Når partene har inngått særavtaler med et tilsvarende innhold, forstår Arbeidsretten det slik at man har akseptert at de generelle arbeidstidsbestemmelsene i Overenskomsten ikke begrenser adgangen til å innta regulering av medleverordning i særavtaler". Sitat slutt.

- Vi er veldig fornøyde med utfallet og at retten støtter NHO og medlemsbedriftenes syn på medleverturnus. Turnusen de praktiserer er ikke tariffstridig og er til det beste for brukerne. Retten har fattet en klok beslutning, som er viktig for svært mange mennesker som er avhengig av trygghet, ro og stabilitet i hverdagen, sier Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel.

Til det beste for brukerne

- Dommen betyr at våre medlemsbedrifter kan fortsette å praktisere medleverturnus som før. Dette mener vi er til beste for brukerne som mottar disse tjenestene. Medleverturnus er en faglig anerkjent ordning, sier Furulund.

- Vi håper at vi nå får ro omkring medleverturnus. Vi er opptatt av å opprettholde en god relasjon til Fagforbundet, og håper at vi fremover kan enes om at medleverturnus er til det beste for brukerne og at våre medlemsbedrifter kan få forutsigbarhet til å levere gode helse- og velferdstjenester i hele Norge, sier han.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt