Regjeringen setter en sluttdato for fritt behandlingsvalg: - Vi forventer avklaringer

Nyhet, Nyhet, Helse og velferd

Publisert

ANSVARLIG AVVIKLING: Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse- og velferdsbransjen i NHO Service og Handel, er tydelig på at bransjen krever en ansvarlig avvikling, som gir forutsigbarhet og ryddighet knyttet til inngåtte avtaler. Disse avklaringene bør være på plass tidlig i 2022. Foto: Lena Verås Eriksen

Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, meddelte i sin sykehustale at regjeringen vil avvikle ordningen fritt behandlingsvalg fra 2023.

Fritt behandlingsvalg, som gir pasienter rett til å velge blant offentlige og godkjente private behandlinger uten ekstra kostnader for pasienten, har regjeringen nå satt en sluttdato for. Siden ordningen ble innført i 2015, har nesten 60.000 pasienter benyttet seg av den, noe som har gitt dem mulighet til å velge akkurat den behandlingen de mener passer best for dem.

- Synd

I Hurdalsplattformen kom det frem at den nye regjeringen ville avvikle ordningen. Denne uken satt helseminister Kjerkol  sluttdato for denne valgfriheten.

- Det er synd at regjeringen avskaffer denne pasientrettighetsordningen, men det er ikke uventet, sier Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel.

- Ordningen har gitt et større pasienttilbud innenfor det offentlige helsetilbudet og har vært avgjørende viktig for mange av de pasientene som har brukt ordningen, særlig innen rus og psykiatri. I stedet for å avvikle ordningen, mener vi regjeringen burde sett på forbedringsmuligheter og justeringer, sier Furulund.

Forventer forutsigbarhet

Han påpeker at flere av NHO Service og Handels medlemsbedrifter har inngått flerårige avtaler med Helfo langt utover 2023, med alt det innebærer av forpliktelser og økonomisk risiko.

- Vi forventer at regjeringen gjennomfører avviklingen på en ansvarlig måte, som gir forutsigbarhet og ryddighet knyttet til inngåtte avtaler, og at disse avklaringene kommer tidlig dette året, sier bransjedirektøren for helse og velferd.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt