NHO Service og Handel

Innhold

Om helse og velferd

#205

Ingen av de øvrige tjenesteområdene i NHO Service og Handel vokser like sterkt som helse- og velferd.

I denne bransjen har vi 146 medlemsbedrifter med 658 virksomheter, som omsatte for 8,5 mrd. kr og sysselsatte 8.800 årsverk i 2016. Ingen av de øvrige tjenesteområdene i NHO Service og Handel vokser like sterkt som helse- og velferd.

#205

"Helse og velferd Statistikk og trender 2018" er en publikasjon på 38 sider fra NHO Service og Handel.

Vi organiserer følgende:

  • Barn og Ungdom 2,3 mrd.kr, 2.680 årsverk
  • Asylmottak 2 mrd. kr, 1.680 årsverk
  • Sykehjem 1,3 mrd.kr, 1.580 årsverk
  • Psykisk Helse og Avhengighet 1,2 mrd. kr, 740 årsverk
  • Rehabilitering og spesialisert behandling 805 mill.kr, 700 årsverk
  • Bedriftshelsetjeneste 391 mill.kr, 650 årsverk
  • Hjemmebasert omsorg 344 mill.kr, 610 årsverk
  • Tannteknikk og helserelaterte varer 280 mill.kr, 200 årsverk
  • Barnehager, skoler og skolefritidsordninger (SFO) 47 mill.kr, 100 årsverk
  • Ambulanse og pasienttransport 61 mill. kr, 60 årsverk

Omsetningen økte med nær en femtedel i 2015-16. I tillegg kom vekst fra helse-relaterte virksomheter (optikk, tannteknikk, apotek og ortopediske produkter) som følger av fusjon med NHO Handel. Handel har 23 medlemsbedrifter som driver med tanntekniske tjenester og salg av helserelaterte varer. Disse hadde en omsetning på 0,3 mrd.kr og sysselsatte 200 årsverk i 2016.

Til tross for en rekke konsolideringer de siste årene, er det fortsatt mange små aktører i bransjen. 4 av 10 medlemsbedrifter innen helse og velferd har 10 eller færre årsverk. Halve omsetningen innen Helse og Velferd deles av seks store selskap.

Private er en viktig del av det offentlige helsetilbudet Det er vanskelig å tenke seg at Norge kunne løst flyktningkrisen i 2015-16 på en god måte uten solid innsats fra privat sektor. De fleste bransjene i NHO Service og Handel ble berørt.

Innen Helse og Velferd var innsatsen særlig stor i asylmottak og barnevernstjenester.

Behovet ble kraftig redusert i 2017. Utviklingen ble preget av svært få ankomster, økt bosettingstakt og avvikling av mottak. UDI har sagt opp kontraktene med 3/4 av de private mottakene i medlemsbedrifter som var i drift ved årsslutt 2016 i løpet av 2017.

Se mer i Statistikk og Trender 2018 (pdf)

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!