NHO Service og Handel

Innhold

Attendo tar over Nøstret bo- og omsorgssenter

Nyhet, Helse og velferd, Psykisk helse

Publisert

#205

Alf Kristian Jakobsen, Håvard Bakken Jakobsen og John Gunnar Jakobsen har valgt å la Attendo ta over eierskapet av Nøstret Bo- og Omsorgsenter AS og Nøstret Kroksund AS.

Attendo Norge har tatt over Nøstret bo- og omsorgssenter. Virksomheten har i hovedsak hatt Oslo kommune som fast kunde, men har beliggenhet i Hole kommune, og er en av de største arbeidsplassene i kommunen.

De ansatte ved Nøstret Bo- og Omsorgsenter AS og Nøstret Kroksund AS om vil få Attendo inn som ny eier fra 1. september 2017.

 Vi har gjennom en tid sett at Nøstret kan ha nytte av en samarbeidspart. Dette blant annet for å kunne møte fremtidens krav og forventninger. Dette gjelder kanskje spesielt i forhold til markedsføring, anbudsarbeid, juss og kontraktsoppfølging, men også i forhold til kvalitetsutvikling, miljøledelse og kompetanseutvikling, sier virksomhetsleder Håvard Bakken Jakobsen.

 - I denne forbindelse har vi gått gjennom en prosess som har resultert i at driften av Nøstret skal overtas av Attendo. Dette selskapet har et verdigrunnlag som samsvarer med Nøstrets og har bred erfaring samtidig som at Nøstret kan bidra til et enda bredere tilbud. Vi har tro på at denne endringen vil styrke Nøstrets fremtid og føler oss trygge på at våre verdier skal leve trygt også i fremtiden.

Ønskes velkommen i Attendo
Karolina Eriksson, regionssjef i Attendo, ønsker de nye medarbeidere velkommen:

- Med flere på laget gir det oss muligheten til å videreutvikle våre omsorgstjenester og servicen vi gir til våre brukere. Attendo er et selskap med lang erfaring innen pleie og omsorgstjenester i Norden. Vi har virksomheter innenfor alle segmenter av konkurranseutsatte velferdstjenester, som for eksempel barnevern, asylmottak og psykiatri. I Norge har vi hittil bare drevet sykehjem og hjemmetjenester, men vi ser nå frem til å gå inn i en type tjeneste i Norge som vi har lang erfaring og kompetanse på i Sverige og Finland.

- Det er viktig for oss å vite at Nøstret og Attendo allerede deler et verdigrunnlag gjennom å vektlegge kompetanse, engasjement og omtanke. Vi tar nå over en tradisjonsrik og veldrevet familiebedrift, og vi er glade for at Håvard og Jon Gunnar er med i den daglige driften videre.