NHO Service og Handel

Innhold

Sparer 3,3 milliarder på ungdomsprosjekter

Nyhet, Psykisk helse

Publisert

#205

Effektanalysen er utarbeidet for Kronprinsparets Fond (Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff).

Pøbelprosjektet og tre andre prosjekter for ungdom har spart samfunnet for 3,3 milliarder kroner, viser en analyse fra DNV GL.

DNV GL er en sammenslåing av Det Norske Veritas (DNV) og Germanischer Lloyd (GL). Effektanalysen er utarbeidet for Kronprinsparets Fond, der Pøbelprosjektet er et alumniprosjekt.

DNV GLs analyse viser at samfunnet sparer totalt 3,3 milliarder kroner gjennom fire ungdomsprosjekter. Det er UngInvest AIB, VIBRO, Pøbelprosjektet, Kjør for livet og Trivselsleder, til sammen 1.151 ungdommer. Analysen tar for seg både prissatte og ikke-prissatte effekter.

Pøbelprosjektets besparelser utgjør 3,078 milliarder kroner. Rapporten påpeker at Pøbelprosjektets evne til å finne praksisplass til så mange er unikt for tiltak av denne typen. Rapporten anslår at forskjellen mellom et helt liv i arbeid og et helt liv utenfor arbeidslivet utgjør 12,6 millioner kroner per ungdom.

- Rapporten viser at jobben vi gjør har god effekt. Suksessen skyldes godt samarbeid mellom NAV, Pøbelprosjektet, våre deltakere og bedriftene som tar imot dem, sier daglig leder i Pøbelprosjektet Reidar Holst Christensen (bildet) i Aleris Ungplan & BOI som er medlem av NHO Service.

Rapporten viser at Pøbelprosjektet også har positiv verdi for samfunnet gjennom mer stabile familieforhold, opplevelsen av et tryggere nabolag og nærmiljø, reduserte helseutgifter og økt samfunnsengasjement.  Holst Christensen gir samarbeidsmodellen Pøbelprosjektet benytter, mye av æren for det gode skussmålet:

 - NAV gjør en kjempejobb i å henvise de personene som passer Pøbelprosjektets opplegg til oss. Bedriftene vi samarbeider med viser stor vilje til å ta det samfunnsansvaret det er å ta sjansen på å ansette ungdommer som "vil noe mer". Deltakerne selv viser mot og stor innsatsvilje slik at de kommer seg inn i arbeidslivet og får en positiv endring i eget liv, sier Holst Christensen.

Løsning som flere bør få mulighet til

Det er tverrpolitisk enighet om at utenforskap og arbeidsledighet hos unge er en av våre største samfunnsutfordringer. Pøbelideolog og gründer Eddi Eidsvåg mener DNV GLs rapport viser at modellen Pøbelprosjektet benytter fungerer svært godt, og er en løsning på disse utfordringene flere burde få mulighet til å benytte av seg.

 - Alle etterspør tiltak som virker, og her har vi sammen fått til et tiltak som virker godt. Tenk hvor mye mer vi kunne spart og hvor mange flere av de som står utenfor arbeidslivet vi kunne hjulpet med denne modellen når vi vet den virker så bra, sier Eidsvåg. 

 

Nøkkeltall Pøbelprosjektet 1.1.2016 til 31.12.2016
  • Pøbelprosjektet hadde totalt 776 deltagere i 2016. Bare 91 deltagere, 12 %, sluttet, og 146 deltagere, 19 %, ble med videre inn i 2017.
  • Av disse 776 deltagerne ble 539, eller 69 %, sluttført. Det betyr at de er kommet i jobb, i skole eller lære, kurs eller hospitering eller annet tiltak/behandling.
  • Hele 82 % av de sluttførte (totalt 444 deltakere) gikk over i jobb (348) eller i skole/lære (96). Jobb eller skole/lære er Pøbelprosjektets mål.

 Se rapporten

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!