NHO Service og Handel

Innhold

Om bransjen

Publisert

#205

Foto: Colourbox.no

NHO Service har 14 bedrifter innen Psykisk Helse og Avhengighet som har 28 virksomheter, 736 årsverk og omsetter for 1,2 milliarder kroner i 2016.

Bedriftene innen psykisk helse og avhengighet gir tilbud i og utenfor institusjon til personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming, personer med avhengighets-problematikk og demente. Medlemmene møter i nettverk  for felles fag- og kvalitetsutvikling.

Nøkkeltall:

• Medlemmene hadde i 2016 en samlet omsetning på 1.2 mrd. kr. Veksten fra 2015 er 103 millioner kroner, tilsvarende 9,6 %.
• Våre 14 aktører innen psykisk helse hadde 28 underavdelinger og sysselsatte 736 årsverk i 2016.
• NHO Service og Handel har private og private ideelle virksom­heter som medlemmer innen psykisk helse og avhengighet.
• 21 av 100 kroner brukt på spesialisthelsetjenesten i Norge går til psykisk helsevern for voksne, barn og unge – og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
• Private virksomheter organisert som AS og stiftelser står for 1/10 av institusjonstilbudet innen psykisk helse i spesialist­helsetjenesten, og 2/3 av behandlingene innen rusinstitusjon-er i 2016 (målt i liggedager/pasientdøgn).


En femtedel av kostnadene i spesialisthelsetjenesten til psykisk helse og avhengighet
Helseforetakene hadde samlede kostnader til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling på 28,5 mrd.kr i 2016. Dette utgjør samlet 21 % av kostnadene i spesialisthelsetjenesten. To tredjedeler allokeres til psykisk helsevern for voksne.

Veksten i psykisk helsevern har vært lavere enn veksten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  Kostnader til psykisk helsevern for voksne har bare økt 8 pro­sent de siste ti årene (2006-2016). Dette er 10 prosentpoeng lav­ere enn den samlede kostnadsutviklingen i perioden. Det som har vært av vekst kan primært knyttes til psykisk helsevern for barn og unge, som har hatt en realvekst på 21 prosent fra 2006 til 2016. Veksten var størst frem til 2010. Størst vekst har tverr­faglig spesialisert rusbehandling som vokste 62 % i tiårsperiod­en. Siste års vekst her var omlag 6%. Deler av kostnadsveksten for rusbehandling kan forklares med at alle helseregioner fikk måltall for vekst i antall døgnplasser i oppdragsbrevet for 2014.

Se Statistikk og Trender 2018

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!