NHO Service og Handel

Innhold

Roboten lærte Hallvard å gå igjen

Nyhet, Helse og velferd, Rehabilitering

Publisert

#205

Bilde fra TV2

Hallvard (69) falt i bakken fra 200 meters høyde – nå har en robot lært ham å gå igjen.

TV2 nyheter har laget sak om Hallvard Gundersen som en julidag i 1998 tok av med sin paraglider fra Hovden på Oppdal. Det var sterk vind og tobarnsfaren mistet kontrollen og falt i bakken fra 200 meters høyde. Se saken her.

Halvard har lært å gå igjen ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad i Tromsø (RNNK) som er medlem av NHO Service. Her har man tatt i bruk en ny og banebrytende behandlingsform for personer med nedsatt gangfunksjon og/eller balanse, forstyrret gangmønster i forbindelse med hjerneslag, ryggmargsskade, cerebral parese, multippel sklerose, parkinsons sykdom og andre nevrologiske sykdommer og skader.

RNNK i Tromsø er først ute i Norge med klinisk bruk av robotassistert vektavlastet gangtrening.  

RNNK har investert i en sveitsisk produsert LOKOMAT for robotassistert avlastet gangtrening. Teknologien har gode dokumenterte resultater fra klinisk bruk ved en rekke sykehus og behandlingsinstitusjoner over hele verden.

Teknologien gir en kvalitetsøking på denne formen for rehabilitering og en femdobler senterets kapasitet innenfor gangtrening. 

LOKOMAT assisterer bevegelsene til personer med nedsatt gangfunksjon etter nevrologiske sykdommer og skader. Pasientens ben blir guidet på en tredemølle i henhold til et forhåndsprogrammert gangmønster, og datastyring gjør det enkelt å utføre individuelle justeringer.  Robotassistert gangtrening gir jevnere og bedre kvalitet på behandlingen i forhold til manuell trening og gir både behandler og pasient tilbakemeldinger i sann tid - som igjen bidrar til høyere motivasjon og målfokus.

Denne behandlingsformener spesielt effektiv i forhold til bruk av ressurser og gjør det mulig med lengre og mer intensive treningsøkter.  For mens manuell gangtrening krever opptil 5 behandlere per pasient, reduserer LOKOMAT behovet ned til 1 terapeut per pasient.

RNNK har også tatt i bruk en mobil automatisert vektavlastningssystem for gangtrening over golvet. Denne kan være aktuell for pasienter med mindre utfall i beina eller kun balanseproblematikk, og vil benyttes innenfor de samme ytelser som nevnt over, og vil for noen være en naturlig fortsettelse av trening på Lokomat.

Nyvinningen er møtt med positive forventninger pasientorganisasjoner, deriblant fra Landsforeningen for Ryggmargsskadde og MS forbundet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!