NHO Service og Handel

Innhold

Ny rapport om bruk av tolk i offentlig sektor

Nyhet, Helse og velferd, Språktjenester

Publisert

Mange har behov for tolk i hverdagen, f.eks. i møte med sykehus og offentlige instanser.

I 2017 brukte offentlig sektor 829 millioner kroner på tolketjenester, og det ble gjennomført rundt 746 000 tolkeoppdrag. Offentlig sektor kjøpte tre fjerdedeler av tolkeoppdragene fra private leverandører av språktjenester(Foto: Hero).

En ny rapport fra NHO Service og Handel og IMDi presenterer nøkkeltall for bruk av tolk i offentlig sektor i 2017.

Rapporten bidrar til å vise hvordan tolkebedrifter sikrer velferd og samfunnsdeltakelse. Bak rapporten står bransjenettverket Språktjenester som er en del av NHO Service og Handel. Dette er en interessesammenslutning av seriøse leverandører av språktjenester i Norge. Bransjenettverket arbeider for å fremme likeverdig tilgang til kvalifiserte tolketjenester over hele landet på tvers av samfunnssektorer, styrke bransjens virksomhet og omdømme gjennom å bidra til en seriøs og faglig sterk bransje, arbeide for markedstilgang, og en sunn og samfunnsgagnlig konkurranse mellom leverandørene og sikre tolkene gode arbeidsvilkår.

750.000 tolkeoppdrag

Det ble i fjor gjennomført nærmere 750.000 tolkeoppdrag i offentlig sektor.  Private leverandører står for tre fjerdedeler av tolkeoppdragene. Viktige brukere av tolketjenester er ansatte innen kommunehelsetjenestene, barnevern, PP-tjenester, skolevesen og andre som har behov for tolkebistand for å kunne yte helse- og velferdstjenester.  Samtale med bruk av tolk er avgjørende når offentlige ansatte møter minoritetsspråklige og for å gi nødvendig kunnskap om det norske samfunnet.

Vil styrke Nasjonalt tolkeregister

Det er et mål for både IMDi og Bransjenettverket Språktjenester å arbeide for økt andel tolkeoppdrag utført av tolker i Nasjonalt tolkeregister.

Hovedfunn i rapporten

Her er noen av hovedfunnene i rapporten:

  • Det ble utført tolkeoppdrag på over 100 språk. De 5 største språkene i antall tolkeoppdrag var arabisk, tigrinja, somali, polsk og dari.
  • I 2017 brukte offentlig sektor 829 millioner kroner på tolketjenester, og det ble gjennomført rundt 746 000 tolkeoppdrag. Offentlig sektor kjøpte tre fjerdedeler av tolkeoppdragene fra private leverandører av språktjenester.
  • 38 prosent av de innrapporterte oppdragene ble levert av tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister. 
  • Antallet tolkeoppdrag varierer sterkt mellom statlige etater, kommunale tolkeformidlere og private tolkeformidlere. Det gjør også andelen oppdrag med tolk registrert i Nasjonalt tolkeregister, det statlige instanser har hele 98 prosent, kommunale tolkeformidlere 56 prosent og private leverandører på 23 prosent, en økning fra 17% i 2016. På grunn av det store antallet leverte oppdrag var det likevel de private leverandørene som i antall leverte flest oppdrag med tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister. 
Anbud setter rammer

Anbudsordningene i regi av norske kommuner setter rammevilkårene. For ofte ser vi at anbudene bryter med god anbudspraksis, både når det gjelder oppdrag med svært kort varighet og når det gjelder kvalifikasjonskrav. Samtidig har vi forståelse for at mange offentlige oppdragsgivere er avhengige av fleksibilitet for å kunne løse sine samfunnsoppdrag. Dette gjenspeiles i rapportens funn som er som følger:

  • Halvparten av oppdragene bestilles mindre enn to døgn i forveien. 16 % av disse igjen ble bestilt med 8 timers varsel eller mindre.
  •  Mer enn halvparten av oppdragene leveres på tre språk.
  • 6 av 10 oppdrag foregår mellom 10-14 på hverdager.
  • 7 av 10 oppdrag har en varighet på en time eller kortere, de private leverandørene av språktjenester melder at det er sterk vekst i korte oppdrag, helt ned i 15 minutter. 

Se rapporten

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!