NHO Service og Handel

Innhold

Nasjonalt tolkeregister får nye kategorier

Nyhet, Helse og velferd, Språktjenester

Publisert

tolker

Før lansering vil IMDi ta kontakt med tolker oppført i dagens register med mer informasjon om overgangen til det nye kategorisystemet.

Det er kommet nye kategorier for tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister, som er utarbeidet av IMDi i samarbeid med OsloMet, NHO Service og Handel og andre aktører. Det nye registeret skal på lufta våren 2020.

Bakgrunnen for de nye kategoriene er innføringen av bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet. De nye kategoriene vil tre i kraft når nytt Nasjonalt tolkeregister lanseres i løpet av våren 2020.

Her er oversikt over nåværende og nye kategorier.

Kategori

Nåværende kategorier

Nye kategorier

1

Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning (30 stp.)

Tolker med bachelorgrad og statsautorisasjon

2

Tolker med statsautorisasjon

Tolker med enten bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnutdanning (30 stp.)

3

Tolker med tolkeutdanning (30 stp.)

Tolker med statsautorisasjon

4

Oversettere med grunnleggende opplæring

Tolker med grunnutdanning (30 stp.)

5

Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende opplæring

Tolker med grunnleggende opplæring

De nye kategoriene innebærer endringer for alle tolker oppført i dagens register:

  • Tolker med bachelorgrad og statsautorisasjon plasseres i kategori 1.
  • Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning går fra kategori 1 til kategori 2.
  • Tolker med statsautorisasjon går fra kategori 2 til kategori 3.
  • Tolker med tolkeutdanning går fra kategori 3 til kategori 4.
  • Statsautoriserte translatører og fagoversettere går fra kategori 4 til kategori 5.
  • Dagens kategori 4 og 5 slås sammen til en ny kategori 5. Denne vil bestå av tolker med bestått Tospråktest eller ToSPoT, statsautoriserte translatører og fagoversettere, alle med kurs i tolkens ansvarsområde (TAO).

De nye kategoriene gjenspeiler dagens kvalifiseringssystem for tolker i Norge, og skal bidra til å motivere tolker til å heve sin tolkefaglige kompetanse og klatre oppover i registeret. 

Før lansering vil IMDi ta kontakt med tolker oppført i dagens register med mer informasjon om overgangen til det nye kategorisystemet.

Innføring av bachelorutdanningen er en kvalitetsløft for tolkeyrket i Norge. Utdanningen vil føre til mange flere høyt kvalifiserte tolker, profesjonaliseringen av yrket, og et enda mer robust system for kvalifisering av tolker. Denne utdanningen er også den første bachelorutdanning i tolking i Europa som er rettet inn mot offentlig sektor.

Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!