NHO Service og Handel

Innhold

Noen AS satser i Hordaland

#205

Heidi Wang (til venstre), daglig leder i Noen AS, og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Trøndelagsbedriften Noen AS har i ti år jobbet for at mennesker med demens skal oppleve god livskvalitet. Nå vil de spre modellen videre i Hordaland.

Da faren til Heidi Wang, daglig leder i Noen AS, fikk demenssykdommen på begynnelsen av 2000-tallet, fikk hun et godt innblikk i det offentlige helsevesenet. Hun fikk beskjed om at faren sannsynligvis ville få flere tilleggslidelser, som blant annet at han ville bli aggressiv og kunne få angst.  Faren fikk på slutten daglig tilsyn, men Wang så et betydelig forbedringspotensial i oppfølgingen faren fikk. Det som manglet var aktiviteter tilrettelagt for ham.

Hun kom med flere forslag overfor helsepersonellet, men ingenting ble gjort. Manglene hun ble oppmerksom på dannet grunnlaget  for  bedriftseventyret til Wang, og hennes lidenskap for aktivitet i demensomsorgen.

Siden starten har Noen jobbet for at personer med demens skal – i likhet med andre – være en ressurs i eget liv og i samfunnet.  Dette gjør de med blant annet ved å tilrettelegge for aktivitet, slik at vedkommende får muligheten til å mestre oppgaver og oppleve fellesskap. 

Tilpasser modellen til det offentlige

Wang er nå i gang med å spre Noen-modellen til det offentlige i Hordaland, hvor Fjell, Sund og Øygarden har vært modellkommuner. Neste steg er å få til det samme i Bergen.

- Vi har nå startet med å tilpasse modellen til det offentlige. På den måten kan det offentlige etter hvert ta inn nye tjenester som gir mennesker rettighetsbaserte tjenester og oppfølging når de får diagnose. Det blir nytt i norsk helsevesen, sier Heidi Wang.

Forrige uke var administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, på besøk i Bergen for å høre om satsningen til Noen. Wang mener at man i fremtiden vil se flere som satser på denne type oppfølging av eldre og pleietrengende.

- Dette er en ny måte å tenke på. Det å tenke helsefremming og forebygging vil være veldig lønnsomt, både for enkeltindivider og samfunnet, sier Wang.

- Gruppen eldre blir stadig flere. Det vi ser er at man med rett hjelp holder seg friskere og kan bo hjemme mye lenger enn det man tidligere trodde. Det handler om å sette inn innsatsen tidlig, legger hun til.

Rett hjelp til rett tid

Det Noen får best tilbakemelding på fra brukerne er et man kun har en person å forholde seg til, som følger opp familien og pasienten.

- Alle som jobber hos oss har egen erfaring med å ha nære personer med kognitiv svikt. I tillegg jobber vi kontinuerlig for å fange opp behovene og endringene som skjer etter hvert i sykdomsutviklingen. På den måten får du rett hjelp til rett tid, sier Wang.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!