NHO Service og Handel

Innhold

Kan eldre og unge bo sammen på et sykehjem?

bilde fra serien

Unge bor bra på sykehjem

I tre år har vårt medlem Attendo jobbet med prosjektet Kollektiv! Kan eldre og unge bo sammen på et sykehjem?

Kan ulike generasjoner som bor på samme sted utvikle vennskap? Kan de lære av hverandre? Kan de bidra til viktig sosial kontakt og hygge i tillegg til det helsepersonell kan? Dette og mye mer ønsker Attendo å utforske sammen med MONSTER som vil lage en tv serie om prosjektet.

Å vise frem livet i et sykehjem er i seg selv svært viktig. Hva kan gjøres annerledes for å være et HJEM, og ikke minst hvordan kan vi få flere unge til å velge en slik fantastisk arbeidsplass. Ubrukte leiligheter står klare på toppen av sykehjemmet, nå gjenstår kun en godkjennelse fra Oslo kommune. Dette blir bare vakkert!