NHO Service og Handel

Innhold

Regjeringen oppnevner BPA-utvalg

Wester og Furulund

Trude Wester, leder av Privat Omsorg Nord, og Torbjørn Furulund, direktør i NHO Service og Handel. (Foto: Baard Fiksdal)

Regjeringen oppnevner et eget utvalg for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Med i utvalget blir Torbjørn Furulund fra NHO Service og Handel og Trude Wester fra vår medlemsbedrift Privat Omsorg Nord.

BPA-utvalget blir nedsatt i tråd med føringer fra Granavold-erklæringen. Hensikten er å forbedre BPA-ordningen i Norge. Trude Wester blir oppnevnt fra Helsepartner Nord, og Torbjørn Furulund blir oppnevnt som NHOs representant.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble lovfestet i 2015.  Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre.

Store forskjeller mellom kommunene

- BPA er en flott ordning når den fungerer godt. Men det er for store forskjeller mellom kommunene, og mange som benytter dagens ordninger opplever at den ikke fungerer etter intensjonen. Vi setter derfor ned et utvalg som skal gjennomgå ordningen i sin helhet og foreslå forbedringer, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at personer med nedsatt funksjonsevne får en personlig assistent som bistår i hverdagen. Utvalget skal foreslå hvordan BPA kan utformes slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve mest mulige aktive og selvstendige liv. Utvalget skal blant annet se på hvordan kommunene tildeler BPA og komme med forslag til tiltak for å redusere forskjellene mellom kommunene. Et annet viktig tema er å sikre reell brukermedvirkning.
Utvalget skal levere sin rapport innen 1. oktober 2020.

Utvalget skal ledes av Marianne Skattum.

Øvrige medlemmer:
Jan Erik Askildsen, dekan, Bergen
Gundla Kvam, pensjonist, Bærums verk
Jan Grue, professor, Oslo
Trond Johnsen, skolesjef, Lillehammer
Leif Birkeland, virksomhetsleder, Haugesund
Sonja Jennie Tobiassen, brukerrepresentant, Tromsø
Trude Wester, direktør, Tromsø
Bente Gravdal, rådmann, Lier
Kjell Wolff, kommunaldirektør, Bergen
Sverre Fuglerud, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Tranby
Vibeke Marøy Melstrøm, ULOBA – Independent Living Norge, Ski
Tove Linnea Brandvig, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Lindås
Torbjørn Furulund, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!