Privat var best i Moss

#205

Orange Helse får ros i Moss

Private leverandører av hjemmetjenester er mer populære enn kommunens egne tjenester, viser en ny spørreundersøkelse utført av Moss kommune i 2017

Undersøkelsen ble utført i oktober og gikk til 477 brukere av hjemmetjenester. 293 svarte. Undersøkelsen er et ledd i at Moss snart skal avgjøre hvorvidt ordningen med fritt brukervalg skal videreføres eller avvikles. Helse- og sosialutvalget behandler saken 5. desember, melder Moss avis.

Kategorier i undersøkelsen:
  • Resultat for brukerne
  • Brukermedvirkning
  • Respektfull behandling
  • Tilgjengelighet
  • Informasjon og helhetsvurdering.

Graderingen av tilfredshet er på en skala fra 1 (dårligst) til 6 (best). De kommunale leverandørene får i snitt 4,9. Det er litt over landsgjennomsnittet på 4,8. De private leverandørene i Moss har et snitt på 5,1 i tilfredshet fra brukerne.

Mest populære leverandør er Seniorstøtten som får 5,4. På andre plass ligger Personlig omsorg med et snitt på 5,1. På en god tredjeplass følger Orange Helse AS, Prima Omsorg og Moss kommunes hjemmetjenester sone sør, som alle ligger på i snitt 5,0 i fornøydhetsgrad fra brukerne. Moss kommunes hjemmetjenester sone vest får i snitt 4,9 og sone nord/sentrum 4,7 i tilfredshetsgrad fra brukerne.

Rådmannen foreslår at neste undersøkelse gjennomføres i 2020.

Orange Helse er medlem av NHO Service og Handel

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!