NHO Service og Handel

Innhold

IA for redusert sykefravær i sykehjem

logo

Sykehjem er en bransje med høyt sykefravær og skal derfor prioriteres i IA-arbeidet i 2019-2022.

Inkluderende arbeidsliv (IA) har som mål å redusere sykefraværet med ti prosent og redusere frafall fra arbeidslivet gjennom satsing på forebyggende arbeidsmiljø. Tiltak er særlig rettet mot det hyppige og gjentakende sykefraværet.  

NHO Service og Handel sitter i styringsgruppe og arbeidsgruppe sammen med LO Fagforbundet, Unio, Norsk sykepleierforbund, Delta, KS, Virke, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeidstilsynet. Arbeidet ledes av KS. 

Kvalitet i tjenestene

Bransjeprogrammet skal være kunnskapsbasert. Gjennomgående for arbeidet skal være kvalitet i tjenestene og partssamarbeid. Det er valgt ut innsatsområder som er bygget på kunnskap om hva som er viktig for å få ned sykefraværet.  

Bransjeprogrammene skal evalueres, slik at når perioden er over skal partene vite mest mulig om hva som påvirker sykefraværet i sykehjem. Derfor har det vært viktig å gjøre et godt forarbeid, og lage en felles plan som partene skal følge.  

Bransjeprogrammet skal vare til 2022, og partene er ute etter de varige, gode løsningene. Det vil derfor være viktig at partene og programmet utvikler seg med erfaringene som gjøres underveis. Tilbudene vil derfor kunne variere både i tid, omfang og varighet. Men vårt felles mål vil hele tiden være å få ned sykefraværet, øke kvaliteten i tjenestene og hindre frafall fra sektoren.  

Ett av innsatsområdene til IA-bransjeprogram er: En bra dag på jobb som er utviklet av STAMI, og som alle kan benytte seg av allerede nå. Dette prosjektet er også bransjeutviklet, og har et eget opplegg for sykehjem.  

 Identifisere barrierer

- Vi har ambisjoner om å få ned sykefraværet gjennom å identifisere barrierene og finne løsningene, sier Torbjørn Furulund, direktør for helse og velferd i NHO Service og Handel.

- Vi vet at våre medlemsbedrifter innen sykehjem har gjennomgående lavere sykefravær enn det offentlige. Ofte har det vært pekt på tydelig og nærverende ledelse som en viktig faktor hos våre medlemmer. Effekter også FAFO har dokumentert gjennom rapporter. Både kommunale og private sykehjem kan lære av hverandre, og mest sannsynlig er det et sett av virkemidler som gir resultater, ikke bare ett. Prosjektet skal være kunnskapsbasert, og jeg håper bransjen vår engasjerer seg i prosjektet og bidrar med innspill, sier Furulund.

Har du spørsmål angående bransjeprogrammet for sykehjem, ta kontakt med prosjektleder sara.formo-vareid@ks.no

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt