Hva koster velferd?

Nyhet, Sykehjem og hjemmetjenester

Publisert

#205

Praktisk bistand

Her er et verktøy som brukes til å vurdere kostnader og kvalitet i omsorgstjenester. Det er utviklet av NHO Service, KS og Virke i 2014.

- Dette bidrar til å gjøre det enklere for kommuner å sammenligne kostnader innen pleie og omsorg med andre kommuner. Gjennom kunnskap om faktiske kostnader har man grunnlag for bedre ressursbruk i eldreomsorgen, sier Dag Ekelberg, næringspolitisk direktør i NHO Service.

Verktøyet består av en veilder og tre tilhørende Excel-modellene. Formålet er å hjelpe kommuner og deres omsorgstjenester med å beregne sammenlignbare kostnader i sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand.

- Dette skal hjelpe private og ideelle aktører med å sette seg inn i de forhold og vurderinger som kommunene må legge til grunn ved en eventuell konkurranseutsetting. Beregningsheftet viser eksempler på kvalitetsindikatorer som vil være relevante, sier Dag Ekelberg.

Heftet (veileder)
Modell for hjemmesykepleie.xls
Modell for Praktisk bistand.xls
Modell for sykehjem.xls