NHO Service og Handel

Innhold

Godkjenningsordningen for renhold

#205

Godkjenningsordningen for renhold ble etablert 1.12.2012 etter påtrykk fra særlig NHO Service og Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF).

Ordningen gjør det straffbart å kjøpe eller leie inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent eller som har sin søknad under behandling hos Arbeidstilsynet.

Alle bedrifter og offentlige etater som kjøper renhold, må sjekke om firmaet er oppført i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no, enten som godkjent eller med søknad under behandling. Er de ikke det, driver de ulovlig.

Som et ledd i godkjenningsprosessen, skal arbeidsgiver utstyre ansatte renholdere med et obligatorisk HMS-kort (ID-kort).

Oversikt over bedrifter som er godkjent eller ligger til behandling finner du her