NHO Service og Handel

Innhold

NHO Service er kritisk til RVO-ordningen

#205

Foto: Colourbox.no

NHO Service foreslår endring i den Regionale verneombudordningen (RVO) og de avgifter som er obligatorisk for bedriftene.

Regionale verneombud

  • Ordningen startet opp for hotell, restaurant og renhold i 2013.
  • Hensikten er å styrke vernearbeid i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven.
  • I styret sitter NHO Service, NHO Reiseliv, Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet (som har styreleder).
  • Ombudene skal bla gi råd og veiledning, og kan ved behov tre inn i rollen som verneombud for bedrifter som ikke har slike.
  • Alle bedrifter, uavhengig av medlemskap i NHO, må betale en avgift som er minimum 250 kr. i året.

Mer om avgiften

Ordningen med Regionale verneombudordningen er nå på høring.

Her er vårt høringsvar
Ordningen har eget nettsted

For NHO Service er det renhold, kantine, servering, samt vikarvirksomhet som er berørt.

En del av våre medlemsbedrifter opplever ordningen som uklar og flere har opplevd virkeområde og beregning av avgift som unødvendig krevende.

Det er positivt at departementet følger opp med høring om presisering av virkeområdet. NHO Service har over lengre tid oppfattet praksisen som problematisk. Særlig gjelder dette avgiftsberegningen utenfor de primære bransjegruppene. Praksisen rundt dette er blitt opplevd som uforutsigbar, tilfeldig og uklar. Det er viktig med tydeligere lovhjemmel og mest mulig forutsigbare kriterier ved eventuelt lovfestet skjønnsutøvelse om bedriften er omfattet av særavgiften.

Det vises også til NHO Service nylig høringssvar til ASD d.å. om endringer i godkjenningsordningen til renhold. Se omtale.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!