NHO Service og Handel

Innhold

9 av 10 bedrifter frasier seg ansvar for at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår

Nyhet, Renhold og Eiendomsservice

Publisert

fire org

Organisasjonene lager felles front mot kriminalitet i renholdsbransjen.

Kun 7 prosent av bedriftene som kjøper renholdstjenester mener at ansvaret for lovlige lønns- og arbeidsvilkår ligger hos dem. LO, NHO, Virke og Arbeidstilsynet har nå en felles front mot kjøp av ulovlige renholdstjenester.

#205

Har du alt på det rene? Gå inn på renholdsregisteret for å sjekke om virksomheten som rengjør på arbeids­plassen din er godkjent.

Kun 7 prosent av bedriftene som kjøper renholdstjenester mener at ansvaret for lovlige lønns- og arbeidsvilkår ligger hos dem. LO, NHO, Virke og Arbeidstilsynet har nå en felles front mot kjøp av ulovlige renholdstjenester.

De som kjøper inn renholdstjenester må gjøre jobben sin og følge lovens bestemmelser, krever Erna Hagensen (LO/Arbeidsmandsforbundet), Trude Vollheim (Arbeidstilsynet), Kristin Skogen Lund (NHO) og Vibeke Madsen (Virke).

Bakgrunnen er en rapport fra Opinion som Treparts bransjeprogram for renhold har bestilt. Bransjeprogrammet består av representanter fra arbeidstagerne, arbeidsgiverne og myndighetene. Undersøkelsen er foretatt i bedrifter og virksomheter som kjøper inn renholdstjenester.

9 av 10 frasier seg ansvar

Hovedfunnene i rapporten er at halvparten av innkjøperne ikke har hørt om den offentlige godkjenningsordningen for renhold. Under en tredjedel har hørt om informasjons- og påseplikten ved kjøp av renholdstjenester, forskrift om almenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter og renholdsregisteret.

Likevel er de aller fleste opptatt av at renholdere skal ha lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Men de fleste mener at ansvaret her primært ligger hos renholdsbedriftene og ikke hos bedriften som kjøper inn renhold. Kun 7 prosent mener ansvaret ligger hos dem som kjøper inn tjenesten.

– Det burde være en selvfølge at renholderne har de samme trygge og lovlige rammene i sitt arbeidsforhold som du har i ditt, skriver representantene for Treparts bransjeprogrammet i leserinnlegget.

Innkjøperne har makt

De peker på hvilken makt innkjøperne sitter med.

– Det er cirka 250.000 virksomheter i Norge, men undersøkelsen viser at svært få har noe særlig kjennskap til regelverket de er pålagt å følge ved kjøp av renholdstjenester. Hvis alle kjøper renholdstjenester fra offentlig godkjente renholdsvirksomheter og kontrollerer at de følger regelverket, kan de gjøre en uvurderlig innsats i arbeidet med å få de useriøse aktørene ut av markedet.

Hagensen, Vollheim, Skogen Lund og Madsen peker på at organisasjonene de representerer jobber gjennom trepartssamarbeidet for å øke seriøsiteten i bransjen, både sammen og hver for seg.

Arbeidstilsynet har de siste årene vært på tilsyn hos nesten 3.000 innkjøpere av renholdstjenester. Arbeidsgiverorganisasjonene tilbyr sine medlemmer informasjon og veiledning. Arbeidstakerorganisasjonene jobber gjennom sitt tillitsvalgtapparat for at de skal påvirke på sine arbeidsplasser. Men dette er ikke nok, påpeker partene i samarbeidet, og fortsetter.

Innkjøperne har en svært viktig rolle, og må bidra i arbeidet med å bekjempe de useriøse aktørene i renholdsbransjen. Innkjøperne er vår fjerde samarbeidspartner, og i kampen for en seriøs renholdsbransje må alle fire samarbeidsparter ta ansvar og gjøre jobben sin.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!