NHO Service og Handel

Innhold

Miljøengasjementet øker

Nyhet, FDV, Renhold og Eiendomsservice, Kantine

Publisert

Mona Dehli og Anita Winsnes

Mona Dehli, direktør for kantiner og renhold fikk fredag overrakt beviset på at Coor har fått svanmerket renhold og kantine fra Anita Winsnes (til venstre) direktør i Svanemerket (Foto: Baard Fiksdal).

-Våre renholdere, kantineansatte og kunder. De er alle genuint mer engasjerte i miljøtiltak enn de var før. Dette er flott å være med på, sier Espen Killengreen som er fagansvarlig for renhold i Coor. Fredag feiret bedriften at de er blitt Svanemerket innen renhold og for en kantine.

Om merket

Miljømerking ble opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989 og forvalter de to offisielle miljømerkene Svanemerket og Eu-Ecolabel. Svanemerket ser på hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste. Har noen av verdens strengeste miljøkrav . Er en uavhengig og ikke-kommersiell ordning.

Fra februar vil hele renholdsleveransen til Coor i Norge være sertifisert under ordningen, samt én kantine. Det er bare ni kantiner i Norge som er blitt svanemerket.
Vår medlemsbedrift Coor har 500 renholder i sving over hele Norge som nå levere renhold som er svanemerket. Det betyr streng kontroll og bruk av mer miljøvennlige produkter. Det betyr mindre avfall og mindre utslipp. Og økt stolthet.

- I fjor reduserte vi CO2 utslippene med 15 prosent. Det skyldes at vi har byttet til biler som slipper ut lite. Det er alt fra elbiler til kjøretøy med svært lave utslipp, forteller Espen Killengreen.

 - Bærekraft er noe våre kunder spør etter. Alt renhold er nå svanemerket. Og vi starter med å gjør det samme ved vår kantine her på Lysaker. Vi ønsker å bruke dette som et eksempel for våre kunder, sier Espen N. Ræstad som er leder av salg og marked i Coor.

Blant de strengeste i verden

 Coor fikk fredag overrakt diplomer og lisenser for Svanemerking av renholdstjenester og kantine på sitt hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Anita Winsnes, direktør i for Svanemerket, sto for overrekkelsen.

-  Svanemerket er myndighetenes eget miljømerke og det stiller krav som er blant de strengeste i verden. Coor har vært gjennom en lang og grundig prosess. Konsernet har et veldig godt kvalitetssystem og medarbeidere med høy faglig kompetanse. De er positive, engasjerte og med en "vi skal få dette til holdning", som er beundringsverdig, sa Anita Winsnes.

Bærekraft

- Vi jobber aktivt for å bidra til å redusere belastningen på miljøet, slik som gjennom bruk av riktige produkter som reduserer typen og mengden farlige kjemikalier, gjennom å gjøre bilparken elektrisk og gjennom god avfallshåndtering, for å nevne noen eksempler. Svanemerking er ett av flere tiltak vi har satt i gang for å nå vårt mål om at både vi selv og våre kunder reduserer våre negative fotavtrykk på miljøet, sier Mona Dehli, direktør for Business Unit I, Single Services i Coor Norge.

Mer om Coors miljøsatsing

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!