NHO Service og Handel

Innhold

Se i opptak: Mer anstendighet i renholdsbransjen?

Nyhet, Renhold og Eiendomsservice

Publisert

fafomøte

Fra venstre: Stein Johnsen (Virke), Ørnulf Halmrast (Arbeidstilsynet), Brede Edvardsen (NAF) og Anne Jensen (NHO Service og Handel). (Foto: Fafo)

Fafo-rapport «Renholdsbransjen sett nedenfra» ble nylig presentert i samarbeid med NHO Service og Handel, Virke, NAF og Arbeidstilsynet. Se opptak fra seminaret.

Fafo har fulgt renholdsbransjen tett siden 2011. På Fafo Østforum seminar 18. september presenterte man den fjerde rapporten forskningsstiftelsen har laget om tilstanden i bransjen. Det siste tiåret har sosial dumping og svart arbeid ledet til en rekke tiltak overfor renholdsbransjen. Forskerne har her funnet både grunn til optimisme og pessimisme for effekten av forsøkene.

– Lønna har gått opp og omfanget av nattarbeid har gått ned. Men fremdeles det fortsatt er klare utfordringer i bransjen knyttet til utbetaling av lønnstillegg, tidspress og erfaringer med useriøsitet og brudd på lover og regler, forteller Sissel Trygstad, som sammen med Rolf K. Andersen har skrevet rapporten.

Snytes for lønn

Tariffavtalen for renholdere er allmenngjort. Det vil si at alle ansatte renholdere har lovpålagt rett til minstelønn. Fremdeles er det mange arbeidsgivere som bryter dette lovkravet, ifølge spørreundersøkelsen fra 2018: 17 prosent svarer at de har mindre lønn enn lovpålagte antall kroner, mens11 prosent er usikre.I tillegg skal renholdere ha et lønnstillegg for jobb mellom klokka 21 og 06. Overraskende nok tjener disse dårligere enn renholdere som kun arbeider på dagtid (mellom kl. 06.00 og 21.00).

– Dette viser at reglene brytes. Det er også bekymringsverdig at de som jobber hverdager mellom kl. 21.00 og 06.00 i mindre grad får allmenngjort minstelønn, og heller ikke alltid de tilleggene de har krav på, påpeker Trygstad.

Renholdere født utenfor Norge får i mindre grad tillegg, sammenliknet med de som er født i Norge. Disse renholderne får også i mindre grad betalt mellom oppdrag og har sjeldnere lovpålagt HMS-kort, et annet sentralt grep for å temme sosial dumping.

De fleste er HMS-fornøyde

Overraskende for en tøff bransje gir renholderne i undersøkelsen det psykososiale miljøet og forholdet til kunder og ledelse generelt gode skussmål.

Drøyt halvparten er enige i at arbeidet er lagt opp sånn at de kan ha en dårlig dag uten at det skaper problemer for dem selv eller andre, mens to av ti er uenige i dette. Det er likevel så mange som én av tre som svarer at det er vanskelig å ta pauser ved behov, selv om andelen som uenige, er større (47 prosent). Samtidig er tidspresset økende for mange. 3 av 10 svarer at de nå rengjør større arealer enn for to–tre år siden, uten at de har fått mer lønnet tid på seg.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!