NHO Service og Handel

Innhold

Utvider regionale verneombud

Nyhet, Renhold og Eiendomsservice

Publisert

mat

Ordningen med regionale verneombud utvides fra nyttår. Utvidelsen gjelder særlig serveringsvirksomhet, men ordningen er også viktig for renhold og overnatting.

Arbeids- og sosialdepartementet har den 27. april 2018, fastsatt endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning for regionale verneombud. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2019. Minimumsavgift, som alle bedrifter må betale for ordningen, er 250 kroner i året.

Overnatting: Ordningen er uendret for virksomheter som tilbyr overnatting. Det er hoteller, pensjonat, vandrerhjem, ferieleiligheter, campingplasser og turisthytter.

Servering: Ordningen er utvidet og gjedler alle virksomheter som har en eller annen form for servering som krever serveringsbevilling og/el. skjenkebevilling og der det er lagt til rette for at man kan fortære maten på stedet. Eksempler er restauranter, kafeer, puber, bakeriutsalg/konditori med servering, storkiosker, matboder og bensinstasjoner som selger «gatekjøkkenmat», og hvor det er lagt til rette for fortæring på steder.

Renhold: Ordningen gjelder all virksomheter som tilbyr renholdstjenester. Disse skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Renholdsbedrifter som er i prosess for å bli godkjent omfattes også av ordningen.

Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende, enten foretaket har ansatte eller ikke.

Bemanningsbedrifter, som leverer til servering, overnatting og renhold, er også omfattet av ordningen.  

Bakgrunn:

Myndighetene besluttet i 2010 å etablere ordningen med regionale verneombud innen hotell- og restaurantbransjen og renholdbransjen. En tilsvarende ordning har eksistert for bygg- og anleggsbransjen siden 1981. Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold startet i mars 2013. Det er i dag 16 regionale verneombud, som er fordelt i fem regioner og har kontorsted; Oslo (6), Moss (2), Skien (1), Kristiansand (1), Bergen (2), Trondheim (2) og Tromsø (2).

Primæroppgaven til RVO-ene er å besøke små og mellomstore virksomheter der de gir omfattende veiledning og rådgivning til virksomhetene om det systematiske HMS-arbeidet og bidrar til at det opprettes vernetjeneste/velfungerende vernetjeneste.

Mer om endringer av ordningen (pdf)

RVO har eget nettsted

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!