NHO Service og Handel

Innhold

2 av 3 som fikk jobb kom fra ledighet

Tjenester i hjemmet

Skattefradrag førte til at 30.000 nye arbeidsplasser ble skapt innen renhold og andre tjenester i hjemmet. Foto: Colourbox.no

Vi trenger deg i et nettverk og som skal arbeide mer systematisk for bedre rammer for hjemmetjenester. Viktigste sak er å få etablert skattefradrag på hjemmetjenester etter svensk modell. Kan du bli med på en workshop i Oslo 25. juni kl 12-16?

Vår søsterorganisasjon Almega har sammen med svensk LO nylig gitt ut en ny rapport som gir tunge argumenter for å innføre skattefritak også i Norge.

Skattefradrag på tjenester i hjemmet (RUT-fradrag) ble innført i 2007. Det ledet til at flere tusen virksomheter ble løftet over fra svart til hvit økonomi. I løpet av ti år ble 30.000 nye arbeidsplasser skapt innen renhold og andre tjenester i hjemme. Ordningen er tatt i bruk av 890.000 svensker, benyttes av mennesker på alle inntektsnivåer, og slett ikke bare for de med god råd, slik kritikere har hevdet. Tre fjerdedel av de som fikk jobb på grunn av fradraget kom direkte fra arbeidsløshet. Tiltaket fungere med andre ord som en meget effektiv arbeidsmarkedsreform, konkluderer Almega-rapporten.

Til tross for relativ lav arbeidsløshet i Sverige er arbeidsmarkedet krevende for innvandrere. Fem år etter innvandring er det bare en av to som har fått jobb. Sysselsettinggraden for de født i utlandet er 68,4 prosent, mens den er 84,8 prosent for personer som er født i Sverige. Særlig kvinner kommer dårlig ut. Forskjellene øker også betydelig for de med lav utdanning. Dette har gjort Rut-fradraget meget viktig for særlig kvinner med innvandrerbakgrunn som har liten eller ingen utdanning.

Vi ser nå lysere på mulighetene for å få til en tilsvarende løsning i Norge.
Vi vil derfor invitere deg til å delta på en workshop 25.06.18 kl. 12.00 til 16.00.

Hensikten er berede grunnen for å etablere et eget nettverk for hjemmetjenester, både til kommuner og private. I dette inngår både foreløpig mandat og handlingsplan. Vi har også invitert en ekspert fra vår søsterorganisasjon Almega til å innlede om de svenske erfaringene og sine anbefalinger til oss.

Program

1. Innledning om de svenske erfaringene
2. Politiske muligheter i Norge – forholdet til statsbudsjettet
3. Spørsmål og svar
4. Forberedt Workshop

Påmelding

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!