NHO Service og Handel

Innhold

FDV og Renhold og Eiendomsservice fusjonerer

Nyhet, FDV, Renhold og Eiendomsservice

Publisert

fusjon

Anne Jensen og til Jorulf Brøvig Silde gleder seg over fusjonen (Foto: Baard Fiksdal)

FDV og Renhold og Eiendomsservice fusjonerer og blir den største bransjen i NHO Service og Handel fra nyttår.

Den nye bransjeforeningen får navnet Drift og Service, får 26 prosent av årsverkene i NHO Service og Handel, og vil bestå av 166 medlemsbedrifter med 20.000 årsverk. Begge bransjestyrene har gjort vedtak om sammenslåing av de to foreningene.

Den nye foreningen vil bestå av Renhold, Eiendomsservice og eiendomsdrift, Facility management" (FM), Kantine, servering og matomsorg, Skadesanering, skadebegrensning og skadeforebyggende arbeid, samt Skadedyrkontroll og hygiene. 

Ekstraordinært årsmøte

Det blir ekstraordinært årsmøte for Drift og Service over nyttår, som blir formelt oppstartsmøte. Direktør for Drift og Service blir Jorulf Brøvig Silde, mens Anne Jensen, som nå er direktør for Renhold og Eiendomsservice, blir pensjonist i 2020. Det skal ansettes ny fagsjef med ansvar for Renhold og Eiendomsservice, som vil rapportere til Jorulf Brøvig Silde.

- Det er en naturlig det av utviklingen i markedet at man ser drift av bygg og eiendom i en større sammenheng. Mange bedrifter innen renhold har satset på å utvide virksomheten med tjenester som kantinedrift, vaktmester og andre servicetjenester, sier Anne Jensen. Hun forteller at sammenslåingen med FDV-området har vært diskutert i fem år og at nå var tiden moden.

- Jeg mener dette er en riktig løsning for å utvikle bransjene og lære mer av hverandre, sier Anne Jensen.

Større og sterkere nettverk

-For den enkelte bedrift betyr den nye foreningen at nettverkene i NHO Service og Handel blir større og at man får større politisk slagkraft, sier Jorulf Brøvig Silde. Han mener sammenslåingen speiler en utvikling der bedriftenes kunder i økende grad etterspør et større spekter av tjenester.

-Kundene etterspør bedre ressursutnyttelse, mer miljøvennlige løsninger og innovasjon som er særlig viktig for å utvikle smartere byer, smartere samfunn. Som forening blir det spennende å bidra til å gjøre bedriftene gode på dette, sier Jorulf Brøvig Silde.

Ny handlingsplan

Den nye bransjeforeningen vil ledes av et bransjestyre bestående av inntil 8 personer. Styremedlemmer innstilles av en valgkomité og velges på årsmøtet. Se vedtekter.

Bransjestyret vil i sitt første virkeår utvikle en felles handlingsplan for ivaretakelse av bransjens styrkede plattformer, relasjoner med partene i arbeidslivet, eventuelle bransjeprogram og kompetanseløp.

Videreføring av egenkapital

Ved etablering av Drift og Service er det avtalt at egenkapitalen, som gjennom mange år er bygget opp i bransjeforeningen Renhold og Eiendomsservice, videreføres i sitt eget organisasjonsnummer, underlagt bransjeutvalget for renhold (BU Renhold). Medlemmene i bransjeforeningen Renhold og Eiendomsservice videreføres i BU Renhold. Foreningen er en selvstendig og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar. Midlene forvaltes av styret i bransjeutvalget renhold, og disponeres til:

  • Utvikling av renholdsfaget generelt
  • Studieturer og medlemsaktiviteter knyttet til renholdsfaget og bransjen
  • Subsidiering av studier i faget renhold på forskjellige nivåer
  • Satsinger, analyser, utredninger eller arrangement som er ønsket av renholdsbransjen

Det blir ikke etablert noen  egen bransjeavgift for den nye foreningen. Kontingenten blir uendret.

Lønnsoppgjør og tariffarbeid

Medlemmer av bransjeforeningen Drift og Service vil kunne være bundet av flere overenskomster inngått mellom NHO Service og Handel / NHO og henholdsvis Norsk Arbeidsmandsforbund, Parat, Fagforbundet og Fellesforbundet, Lederne med flere. Blant disse overenskomstene er Renholdsoverenskomsten med NAF / Parat, Riksavtalen med Fellesforbundet, samt Service- og vedlikeholdsoverenskomsten med NAF.  Det vil være sentralt for den nye bransjeforeningen å ha et godt og relevant samarbeid med arbeidstakersiden, og å gjøre bruk av Hovedorganisasjonens Fellestiltak der det er mulig og ønskelig med felles prosjekter.

Ved lønnsoppgjørene etableres det forhandlingsutvalg pr overenskomst, og det etableres informasjonskanaler deretter i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen og arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel. Landsforeningen står for det meste av arbeidet med forhandlingene, og også koordineringen med NHO.

#205

Nytt organisasjonskart fra nyttår.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!