NHO Service og Handel

Innhold

Krav om utvidet årlig melding for renholdsvirksomheter

Nyhet, Renhold og Eiendomsservice

Publisert

Renhold

Fra januar 2019 må godkjente renholdsvirksomheter hvert tredje år sende inn dokumentasjon som viser at de fortsatt fyller kravene til godkjenning.

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er ulovlig å selge renholdstjenester uten offentlig godkjenning.

Godkjente virksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning. Nytt fra og med i år er at de nå hvert tredje år må sende inn en utvidet årlig melding. Det vil si at de må sende dokumentasjon som viser at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter §5, Vilkår for godkjenning, i Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Virksomheten får brev fra Arbeidstilsynet om når årlig melding skal sendes inn og med mer informasjon. Virksomheter som ikke sender inn «Årlig melding» kan miste godkjenningen.

-NHO Service og Handel er pådriver for å gjøre ordningen mer effektiv. Vi har forventninger til økte dokumentasjonskrav. sier bransjedirektør Anne Jensen i NHO Service og Handel.

Språkproblemer

- Vi har erfart at bedrifter har annullert BHT-kontaktet rett etter godkjenning, brukt samme HMS-kortet på flere arbeidstakere og andre problemer, sier Jensen.

- Dette er ikke den profesjonelle delen av bransjen, men de som kanskje ikke forstår norsk arbeidsliv og som ikke kjenner godt nok til hvorfor de skal følge regelverket. Det er en del ledere som har for dårlig norskkunnskaper. Språk og norsk arbeidlivsforståelse er dessverre en vanlig utfordring.  Strengere krav kan forhåpentligvis motivere bedriftsledere og eiere til å lære seg mer om hva det vil si å drive bedrift i Norge, sier Jensen.

Årlig melding sendes via altinn.no.

Mer om godkjenningsordningen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!