NHO Service og Handel

Innhold

Verktøy & Standarder

Standardkontrakt
For kjøp av fast renhold benyttes ofte standardkontrakten NS 8431. Siste versjon er fra 2015.
Kjøp av renhold bør bygge på en god og oversiktlig avtale. Det forenkler tilværelsen både for kunde, renholder og leverandør i kontraktsperioden. I praksis ser man ofte at en uklar avtale medfører uenighet og misnøye, og som kan utvikle seg til konflikter. Dette er noe alle seriøse aktører ønsker å unngå. Standardkontrakten NS 8431:2015 kan du kjøpe her

NS-INSTA 800
Dette er nordisk standarder for fastlegging og vurdering av rengjøringskvalitet. Standardene er viktige for alle som driver i renholdsbransjen samt alle som skal inngå avtaler om renholdstjenester.

NS-INSTA 800 angir et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet,
NS-INSTA 810 gjør det enklere å anskaffe renholdstjenester.

NS-INSTA 800 - Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet er en revisjon av tidligere utgave. Nytt er blant annet forbedrede registreringsskjemaer, mer fleksibel statistisk metode for å gjennomføre inspeksjoner og veiledning om hvordan man kan gjennomføre inspeksjoner.

NS-INSTA 810 - Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester er en ny standard som inneholder spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse. Standarden angir blant annet krav og anbefalinger om prosedyrer og krav for innlevering av tilbud, omfang av leveranse, krav overfor oppdragstaker, tekniske krav og kontraktsmessige forhold.
Brukerhåndbok og Slik bretter du håndboka

NHO Service har laget heftet PROFESJONELT RENHOLD  (2009)
Det gjennomgår suksessfaktorer for etablering og drift. Heftet tar for seg:
Hva koster renhold? Hva er rent? Hva er avtalt? Hvilken løsning bør du velge? Hvordan kjøpe renhold? 
Heftet finner du her

Høyeste verdi
Høyeste verdi er et verktøy for innkjøpere som gjør at de kan velge leverandører som gir høyeste verdi fremfor laveste pris.
Høyeste verdi er et system som gjør det enkelt for deg å velge kvalitet og pris på renhold. Et ensidig fokus på lav pris utfordrer arbeidsavtaler og innebærer omgåelse av kollektive avtaler, lovmessige forpliktelser, opplæring og kvalitetsstyring. I tillegg kan et ensidig prisfokus tilrettelegge for en underskog av svart økonomi.

Høyeste Verdi finner du her
Se også Difis Konkurransegrunnlagsmal for kjøp av renholdstjenester

Allmenngjøring
NHO Service har laget en veileder om allmenngjøring av renholdsoverenskomsten i 2015.
Dette heftet forklarer hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten betyr for din bedrift, samt å gi konkrete råd for hvorledes bedriftene bør forholde seg til regelverket. Veilederen retter seg mot bedrifter som har renhold som kjernevirksomhet. Den er også være nyttig for bedrifter som kjøper renholdstjenester.
Heftet finner du her