NHO Service og Handel

Innhold

Verktøy & Standarder


Kvalitetsprofiler


Kvalitetsprofiler er laget av NHO Service og Handel.

De brukes når du skal velge renholdskvalitet. Se profilene her.

 

Standardkontrakt

For kjøp av fast renhold benyttes ofte standardkontrakten NS 8431. Siste versjon er fra 2015.
Kjøp av renhold bør bygge på en god og oversiktlig avtale. Det forenkler tilværelsen både for kunde, renholder og leverandør i kontraktsperioden. I praksis ser man ofte at en uklar avtale medfører uenighet og misnøye, og som kan utvikle seg til konflikter. Dette er noe alle seriøse aktører ønsker å unngå. Standardkontrakten NS 8431:2015 kan du kjøpe her

NS-INSTA 800

Dette er nordisk standarder for fastlegging og vurdering av rengjøringskvalitet. Standardene er viktige for alle som driver i renholdsbransjen samt alle som skal inngå avtaler om renholdstjenester.

Her blir du sertifisert for NS-INSTA 800

NS-INSTA 800.  System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet er en revisjon av tidligere utgave. Nytt er blant annet forbedrede registreringsskjemaer, mer fleksibel statistisk metode for å gjennomføre inspeksjoner og veiledning om hvordan man kan gjennomføre inspeksjoner.

NS-INSTA 810. Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester er en ny standard som inneholder spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse. Standarden angir blant annet krav og anbefalinger om prosedyrer og krav for innlevering av tilbud, omfang av leveranse, krav overfor oppdragstaker, tekniske krav og kontraktsmessige forhold. 

Brukerhåndbok og Slik bretter du håndboka

Heftet Profesjonelt Renhold

NHO Service og Handel har laget heftet PROFESJONELT RENHOLD  (2009). Det gjennomgår suksessfaktorer for etablering og drift. Heftet tar for seg: Hva koster renhold? Hva er rent? Hva er avtalt? Hvilken løsning bør du velge? Hvordan kjøpe renhold? 

Heftet finner du her

Høyeste verdi

Høyeste verdi er et system som gjør det enkelt for deg å velge kvalitet og pris på renhold. 

Høyeste Verdi finner du her
Se også Difis Konkurransegrunnlagsmal for kjøp av renholdstjenester

Allmenngjøring

NHO Service og Handel har laget en veileder om allmenngjøring av renholdsoverenskomsten i 2015. Heftet forklarer hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten betyr for din bedrift, og gir råd om hvordan bedriftene bør forholde seg. 
Heftet finner du her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!