NHO Service og Handel

Innhold

Så enkelt sjekker du om renholdsbedriften er godkjent av Arbeidstilsynet

#205

Som innkjøper er du pålagt å sjekke om renholdsbedriften du bruker er godkjent. Ta ansvar og sjekk renholdsregisteret.

Alle er helt avhengige av at noen kommer og gjør rent på arbeidsplassen - både for hygiene, vedlikehold og for trivsel. Men deler av renholdsbransjen er preget av useriøse virksomheter.

Derfor er det innført en godkjenningsordning for renholdsvirksomheter, og alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra en virksomhet som ikke er godkjent.  

Gjennom trepartssamarbeidet jobber partene i arbeidslivet, blant andre NHO Service og Handel, og myndighetene for å øke seriøsiteten i bransjen. Både sammen og hver for oss. Men dette er ikke nok. Innkjøperne har en svært viktig rolle, og må bidra i arbeidet med å bekjempe de useriøse aktørene i renholdsbransjen.

Målet er lovlige og forsvarlige arbeidsforhold for de som jobber i renholdsbransjen og færre useriøse aktører, og dermed bedre konkurransevilkår for de seriøse i bransjen.

Dette kan du gjøre for å ha alt på det rene:

  1. Sjekk i renholdsregisteret på www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret at renholdsvirksomheten dere bruker, eller den dere vurderer å kjøpe fra, er godkjent og driver lovlig. Alle renholdere som jobber for en godkjent virksomhet, skal bære HMS-kort på jobb.
  2. Informer i kontrakten om at renholderne minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter (informasjonsplikt). For oppdaterte minstelønnssatser, se Arbeidstilsynets side om minstelønn
  3. Du som kjøper renholdstjenester plikter i tillegg å påse at leverandøren etterlever allmenngjøringsforskriften (påseplikt). Det betyr at du skal ha systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at renholdsleverandøren tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår.
  4. Hvis virksomheten dere bruker ikke står oppført eller står oppført som «ikke lovlig» i renholdsregisteret, må dere enten kreve at de søker om godkjenning, eller avslutte kontrakten. Hvis dere under kontroll av lønns- og arbeidsforholdene i renholdsvirksomheten avdekker at de ikke følger regelverket, må dere kreve at de retter opp det som ikke er i orden, og eventuelt avslutte kontrakten hvis de ikke gjør det.

Nyttige lenker:

Renholdsregisteret

Guide ved kjøp av renhold

Om godkjenningsordningen

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!