Skjerper inn på smittevern

Hadnlingplanens forside

Smittevern.

Helse- og omsorgsdepartementet har laget ny "Handlingsplan for et bedre smittevern". Målet er å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019–2023. Det stilles nå krav om nye oppdaterte renholdsplaner innen utgangen av 2020.

Se planen her (pdf)

Handlingsplanen sier på side 16:
  • God kvalitet på renhold i helseinstitusjoner er viktig for å hindre smittespredning med både ikke-resistente og resistente bakterier og for å forebygge HAI*.
  • Situasjonsbeskrivelsen fra FHI** synliggjør at det mangler en standard for hva som er tilstrekkelig godt renhold i helseinstitusjoner.
  • Økte krav til renhold medfører behov for å styrke utdannings og kompetansekrav blant renholdspersonell i helseinstitusjoner.
  • Norsk standard, i samarbeid med smittevernpersonell, arbeider med å utarbeide en ny standard for renhold i helseinstitusjoner.

Et konkret nasjonalt tiltak når det gjelder renhold i helseinstitusjoner er også beskrevet:

Renholdsplaner i helseinstitusjoner:

Ledere i helseinstitusjoner skal innen utgangen av 2020, i samarbeid med smittevernpersonell, oppdatere renholdsplaner basert på risikovurdering og ny nasjonal standard i henhold til smittevernforskriften § 2-2 femte strekpunkt.

*) HAI = helse­tjeneste­assosierte infeksjoner ** FHI = Folkehelseinstituttet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!