NHO Service og Handel

Innhold

Renhold og Eiendomsservice Statistikk og Trender

NHO Service og Handel har 108 renholdsbedrifter med 448 virksomheter, som har 10.400 årsverk og omsetter for 6,7 milliarder kroner i 2017.

"Renhold & Eiendomsservice, Statistikk og Trender, er en årlig publikasjon fra NHO Service og Handel.

Totalmarkedet for renhold i Norge er anslått av NHO Service og Handel å utgjøre 18 mrd.kr. I tillegg kommer den delen av markedet som omfatter renhold i private hjem, estimert til ca 5 mrd.kr. Her er de profesjonelle renholdsselskapene lite representert.

Trender:

• Automatisering og smarte sensorer vil effektivisere tjenestene.
• Økt formellkompetanse blant renholdere, flere tar fagbrev.
• Smartere bygg og stadig mer teknikk i byggene som skal driftes stiller nye krav til kompetanse. Men det er også en aldrende byggmasse som må ivaretas i årene som kommer, som gjør det krevende å levere til laveste pris.
• Økning i oppkjøp av eller samarbeid med veldrevne single-service virksomheter for å ekspandere mulitservicetilbud.
• Privat sektor øker bruken av innkjøpte støtte tjenester.
• Offentlig sektor utgjør halve det potensielle markedet. Her er det positive tegn til gradvis økt bruk av private støttetjenester gjennom konkurranseutsetting. Bransjen opplever at noen kommuner tar renhold tilbake i egenregi.
• Pris er fortsatt det klart viktigste evalueringskriteriet i konkurranser, men fokus på kvalitet og miljø har økt blant innkjøpere. Renhold og Eiendomsservice har vært en foregangsbransje på miljø og bærekraft, ved tidlig å sertifisere seg innen ISO-14001, Svanemerking, Fyrtårn og EUblomsten. Fokus fremover vil være på å redusere plast i form av emballasje og avfall. Her ligger store miljøgevinster.

Pdf-versjon

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!