NHO Service og Handel

Innhold

Stor frustrasjon i vaktbransjen

Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen

Publisert

#205

Illustrasjonsfoto: ColourBox.com

- Det er stor frustrasjon i vaktbransjen rundt justisministerens krav om mindre omfattende opplæring til ordensvakter, melder FriFagbevegelse.

Runar Karlsen, fagsjef i NHO Service og Handel, stiller seg uforstående til at justisministeren ikke visste hvor omfattende nye opplæringkrav for ordensvakter var.

Forrige uke fikk Politidirektoratet (POD) et brev fra Justis- og beredskapsdepartement, med pålegg om å stanse den nye opplæringsplanen for ordensvakter som skulle ha trådt i kraft ved nyttår.

I Dagbladet sist mandag sa justisminister Per-Willy Amundsen at han ikke var klar over at de nye reglene, med 120 timers opplæring for ordensvakter, var så omfattende.

Møte med Justisdepartementet

– Det var signaler fra justisdepartementet og POD om at ordensvakter i egen regi kun skulle ha en meget begrenset opplæring, noe vi mente var uforsvarlig, sier fagsjef sikkerhet i NHO Service og Handel, Runar Karlsen.

Først tok Arbeidsmandsforbundet og NHO Service sammen kontakt i mai. I et fem siders lang brev til Justisdepartementet argumenterte organisasjonene mot lavere kompetansekrav for ordensvakter i egen regi og eget vakthold. Blant annet la de frem statistikk over yrkesskader som følge av voldsutøvelse i Oslo i 2012, der dørvakter var på topp med 62 skader.

«Dette er absolutt ikke tidspunktet for å senke kravene eller ambisjonene om å ivareta publikums rettigheter og sikkerhet i møte med en vekter/ordensvakt og da spesielt ikke på utesteder og arrangementer som det siste året er blitt et mer attraktivt mål for terroraksjoner i Europa», står det i brevet.

- Jeg har bedt om korrigert opplæringsplan

På spørsmål om hvorfor departementet sendte brev til POD med pålegg om å stanse den nye opplæringsplanen for ordensvakter, samt ba POD lage en ny og mindre omfattende opplæringsplan, svarer Amundsen på e-post:

– Jeg har kommet til at omfanget av den nye læreplanen for ordensvakter er for stort og at det må utarbeides mindre omfattende krav til utdanning. Jeg har derfor bedt direktoratet om å fastsette korrigert opplæringsplan for ordensvakter med redusert timetall. Jeg har også tatt initiativ til et møte med NHO og Arbeidsmandsforbundet for å avklare veien videre.

Møtet skal avholdes torsdag 7. desember.

Mer om saken  

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!