NHO Service og Handel

Innhold

Nye krav til vekteropplæring fra nyttår

Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen

Publisert

Erna Hagensen og Anne-Cecilie Kaltenborn

NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har deltatt i Nasjonalt Faglig Råd for vaktvirksomhet, som har utarbeidet nye krav til vekteropplæring. Her: Erna Hagensen (NAF)(t.v) og Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel)

De nye kravene til vekteropplæring, som NHO Service og Handel har arbeidet for i flere år, vil trå i kraft fra nyttår. Det ble bekreftet under et møte med justisminister Per-Willy Amundsen i dag.

Nye utdanningskrav

Fra 1.1.2018 blir det nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet, med bakgrunn i endringer i vaktvirksomhetloven og vaktvirksomhetforskriften.

Mer

Justisminister Per-Willy Amundsen møtte Anne-Cecilie Kaltenborn (adm. dir.) og Runar Karlsen (fagsjef) fra i NHO Service og Handel, samt ledelsen i NAF, Erna Hagensen og Trond Karlsen. Med på møtet var også NHO Reiseliv og Fellesforbundet.

Justisministeren kunne i møtet bekrefte at de nye kravene til vekteropplæring som NHO Service og Handel har arbeidet for i flere år, vil trå i kraft fra nyttår.

- Dette er viktig og gledelig. Her har sikkerhetsbransjen, ved fagsjef Runar Karlsen, jobbet nært med politiet og gjort et veldig godt stykke arbeid over lang tid, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hele sikkerhets- og beredskapsbransjen er omforent om at kompetansekravet til vektere burde heves. Vektere spiller en viktig rolle for både offentlig og privat sektor, og står i et krevende arbeid, med mange dilemma der de ofte blir utfordret.

- Endringene som kommer på plass, forsterkes av en lærebok som nå er i trykken. Vil skal bidra til at bransjen skal ha en høy standard. Dette er viktig for bransjens seriøsitet fremover, sier Kaltenborn.

Nye krav, hovedpunkter:

Vekteropplæringen økes  til 163 timer som fordeles som følger:
- 50 timer praksis med veiledning, ikke selvstendig arbeid.
- Minimum 65 timer i klasserom, resterende timer teori kan gjennomføres som e-læring-selvstudier. klasseromsundervisning i en kombinasjon..
- 6 timer eksamen.
Hele opplæringen må være gjennomført og eksamen bestått før den enkelte kan begynne med selvstendig arbeid.
Regodkjenning skal gjennomføres av hver enkelt hvert 4. år med 30 timer opplæring og ny eksamen.
Nye krav til instruktører med blant annet egen instruktøropplæring i regi av Politidirektoratet.
Fokusområder i økning er innen juss, konflikttakling og kommunikasjon, kulturforståelse og mangfold, førstehjelp, opptreden på skadested og brannvern.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!