NHO Service og Handel

Innhold

Nokas gjør strategiske grep for å sikre tilførsel av kontanter

Nyhet, Sikkerhetsbransjen

Publisert

penger

Foto: Colourbox.com

Forbruksmønsteret har endret seg og etterspørselen etter kontanter er synkende. Lovpålagte myndighetskrav og forventet etterspørsel medfører at vår medlembedrift Nokas iverksetter nye tiltak som skal sørge for tilgang til kontanter, også i årene som kommer.

Noe av nedgangen i kontantandelen skyldes nye elektroniske betalingsløsninger som reduserer kontantbruken både hos næringslivskunder og hos forbrukerne. Kontanttilbudet i bankfilialer er dessuten redusert og butikkene har mindre kontanter etter at «Bank i butikk» har blitt fjernet. Det er blitt færre muligheter for uttak og få muligheter for innskudd for privatpersoner. Tilgjengeligheten har dermed blitt svekket.

I Norge omsetter Nokas for rundt 430 millioner innen kontanthåndtering. Tall fra Nokas egne tellesentraler bekrefter samfunnsutviklingen og viser en årlig volumnedgang på rundt 10 %. Antall transaksjoner i Nokas´ minibankene følger samme trend.

Tilpasser seg markedet

I en årrekke har Nokas vært en tydelig aktør i verdimarkedet og tatt et samfunnsansvar for å sikre tilgang til kontanter. For å ivareta en slik rolle har Nokas vært opptatt av tidlig å fange opp nye trender samt tilpasse og utvikle oss i takt med markedets etterspørsel og forventninger. I årene som kommer mener Nokas dette vil bli enda viktigere.

Nokas skal sørge for en stabil leveranse av kontanter i årene som kommer

- Nokas målsetting er å effektivisere distribusjon av kontanter for å opprettholde tilgjengeligheten, slik at tilbudet til markedet etterlever lovpålagte krav. For kunder som ønsker seg en partner som kan ta helhetlig ansvar for verdihåndteringen, skal Nokas være den naturlige løsningen, sies det fra Nokas.

Ny struktur

- I disse dager bygger vi derfor en ny struktur som er rigget for videre utvikling. Med vårt landsdekkende totalapparat av vakt- og verdihåndteringstjenester i ryggen, har Nokas en unik mulighet til å utvide markedstilbudet og effektivisere tjenestetilbudet. I denne satsingen ligger det blant annet at vi oppretter et utvidet nasjonalt logistikknettverk. Det betyr en mer dynamisk ruteplanlegging, økt kapasitet, mer fleksibilitet og at vi kan påta oss oppdrag vi hittil har måttet si nei til, står det å lese på Nokas hjemmeside.

Mer om saken

NHO Service og Handel mener at kontanter spiller en viktig rolle i økonomien for å sikre personvernet, samfunnsberedskapen og valgfrihet for forbruker mellom ulike betalingsmidler. Mer om dette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!