Vekteropplæring som fjernundervisning ut 2021

Nyhet, Sikkerhetsbransjen

Publisert

vekter

NHO Service og Handel har får gjennomslag for en forlengelse av midlertidig unntak fra læreplan for vektere. Det betyr at vekteropplæring kan skje som fjernundervisning ut 2021.

Av læreplanen for nasjonal grunnutdanning for vektere fremgår det at det teoretiske grunnkurset er på 112 timer og at minimum 65 timer skal gjennomføres som klasseromsundervisning. Minimum timeantall som skal foretas i klasserom fremgår av undervisningsplanene i de enkelte fag. De resterende timene kan gjennomføres som e-læring, klasseromsundervisning eller en kombinasjon av disse.

I kursplanen for grunnutdanningen angis det hvordan undervisningen skal organiseres. Også der fremgår det at en bestemt andel av undervisningstimene skal foregå som fysiske samlinger.

For å sikre rekruttering av vektere, og for å unngå større forsamlinger, reise og forflytting av deltagere og instruktører, ga Politidirektoratet den 19.03.2020 dispensasjon fra kravet om klasseromsundervisning som følger av gjeldende kurs- og læreplaner for vekterutdanning. Fjernundervisningen skal være av samme omfang som klasseromsundervisningen i gjeldende planer. Dispensasjonen gjaldt for seks måneder, regnet fra 19.03.2020, med mulighet for forlengelse. Dispensasjonen ble forlenget ut 2020 i brev av 14.08.2020, og ut juni 2021 i brev av 23.11.2020.

Med dette forlenges dispensasjonen igjen, da det fortsatt er behov for slikt tiltak. Dispensasjonen fra krav om klasseromsundervisning gjelder ut 2021.

Det øvrige innholdet i planene gjelder fortsatt, herunder kravene til praktiske øvelser. Både teori- og praksisopplæring skal være gjennomført før kandidaten kan gå opp til eksamen, og eksamen skal fortsatt bestås før vedkommende kan starte å arbeide som vekter.

Se brev fra politidirektoratet (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt