Mood ser en klar forbedring

Nyhet

Publisert

Få kjenner Forsvarets utfordringer bedre enn generalløytnant Robert Mood. Vi har bedt ham gi gode råd til veteraner som er ferdig med internasjonale operasjoner og skal over i det sivile liv.

Robert Mood har vært generalinspektør for Hæren og var i 2012 sjef for FNs observatørstyrke i Syria etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO).

- Hva er veteraners største utfordringer etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner?

- Det er en overgang fra intenst kameratskap under krevende oppdrag med mye adrenalin, til det overfladiske og individsentrerte idolsamfunnet her hjemme. Gruppesamholdet fra operasjonene ute blir erstattet med den relative meningsløsheten som preger rutinelivet hjemme. Mange får problemer med å takle overgangen.

- Hva mener du om Norges behandling av veteraner etter endt tjeneste?

- Norge har hatt mye å ta igjen og rette opp fra mange år med for dårlig anerkjennelse av problemer og oppfølging av disse. Vi er i dag på god vei i riktig retning, men må ikke slappe av. Jobben med å anerkjenne og følge opp veteranene fra de siste års operasjoner må være sterk og tydelig så lenge de lever - og det vil komme nye til.

- Hvordan har utfordringen endret seg over tid?

- Innsatsen var venstrehåndsarbeid hva gjaldt både forberedelser før oppdrag og oppfølging etter oppdrag. Nå har vi en standard vi i dag kan være bekjent av. Den store endringen kom med Sverre Diesen (forsvarsjef 2005-09 ) og Anne-Grete Strøm-Erichsen (forsvarsminister 2012-13) som satte fart på dette arbeidet.

- Hva er de viktigste hindre for veteraner som skal over i sivile jobber?

- For det første er det for liten kunnskap om veteranenes egenskaper i det sivile samfunn. Teamarbeidere med høy integritet og mye initiativ som jobber selvstendig er for eksempel en mye riktigere karakteristikker enn den stereotype Hollywood forståelsen.

- For det andre er veteranene for lite flinke til å by på seg selv i CV-er og jobbintervjuer. På oppdrag handler mye om å tone ned egen rolle og innsats, til fordel for teamet. Veteranene tar med seg hjem holdningen om at de er til for teamet og glemmer at de må by på seg selv for å være interessante for arbeidsgivere.

- NHO Service har tatt initiativ til "Veteranprosjektet" som er en rekrutteringsstrategi for næringslivet og en jobbmulighet for veteraner. Hva må til for at vi skal lykkes med dette?

- Informasjon må gå begge veier for å bygge bro over hindrene som er nevnt ovenfor.

- Hvilke egenskaper har veteraner som etter din mening er særlig spennende for næringslivet?

- Vi snakker her om lagspillere og ledere i en og samme innpakning. Det er folk som trives med nye utfordringer og som jobber bedre jo mer hektisk og utfordrende oppgavene blir. Overraskelser vipper ingen av pinnen. Ansetter du en veteran får du nesten alltid en kar med selvstendighet og betydelig evne til å gjennomføre oppgaver.

- Hvilke råd vil du gi til veteraner som finner overgangen utfordrende?

- Se på overgangen som et utfordrende oppdrag i ukjent terreng. Bruk tid på familien og lytt med et åpent sinn til hva deres utfordringer har vært og er. Det er ofte minst like vanskelig å være den som er hjemme. Spis, sov og tren regelmessig. Ikke vær redd for å by på deg selv i møte med aktuelle arbeidsgivere - fortell hva du liker å gjøre og om dine sterke og svake sider.

Tekst:  Kvestan Rasouli

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!