Veteraner får drahjelp

Gir drahjelp til veteraner (fra venstre): Generalinspektør i hæren Rune Jakobsen, fagsjef Runar Karlsen fra NHO Service og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (Foto: Baard Fiksdal).

NHO Service høster velvilje til et prosjekt som tar sikte på å hjelpe veteraner fra militæret. Regjeringen varsler drahjelp og roser attføringsbedrifter og bemanningsbransjen. Det skjedde under Veterankonferansen som Forsvaret arrangerte i Tromsø denne uken.

Meget positiv var Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. 

- Veteraner har ulike problemer etter endt tjeneste. For de fleste handler det om forståelse for hvilken kompetanse de har med seg fra tjenesten. Og der vil jeg benytte muligheten til å rose NHO Service for deres engasjement. De har satt i gang et arbeid rettet mot veteraner, og mange av medlemsbedriftene i NHO Service kan åpne døren for veteraner på veien inn i norsk arbeidsliv. Det gjelder både bemanningsbedriftene og andre selskaper. Det engasjementet NHO Service viser, håper jeg vil inspirere også andre til å se på veteraner som en ressurs, sa Thor Kleppen Sættem. 

Vil prioritere
- Så er det en mindre gruppe som har større behov for hjelp på grunn av psykiske skader eller andre problemer etter tjenesten. De er heldigvis ikke mange, men de fortjener like fullt vår oppmerksomhet. Regjeringen prioriterer arbeidet med psykisk helse, og veteraners situasjon inngår i dette arbeidet. Overfor Nav vil vi understreke viktigheten av å gi våre veteraner en god oppfølging, enten det skjer gjennom våre mange solide attføringsbedrifter eller på annen måte. Det skjer mye spennende på dette området i samspillet mellom Nav og helsevesenet, og det skal også våre veteraner nyte godt av, sa Sættem. 

Sættem er ikke alene. Hele syv departement står sammen om en oppfølgingsplan for veteraner.  Timing for prosjektet i NHO Service er god, fordi mange krefter arbeider mot samme mål.

Fagsjef Runar Karlsen fra NHO Service har bakgrunn fra militærtjeneste i Libanon og det tidligere Jugoslavia. Han presenterte planene på Veterankonferansen i Tromsø (bildet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De veteraner som det er lettest å hjelpe skal bemanningsbransjen bistå. Under foredraget i Tromsø viste Karlsen til erfaringer fra Manpower i Australia og England. 180.000 soldater har fått bistand fra Manpower i England. 90 prosent av disse var i arbeid innen 6 måneder. 

Rekrutteringsstrategi
Målet er videre at et utvalg attføringsbedrifter skal etablere en rekrutteringsstrategi som hjelper næringslivet til å finne de riktige kandidatene blant veteraner som har skader av fysisk elles psykisk art. Man håper å starte med en satsing i Nord Norge, en i midt Norge, en på Vestlandet og en på Østlandet. I tillegg ønsker prosjektet å lage en pilot der metoder for å hjelpe veteraner i USA blir prøvd ut i Norge. De amerikanske erfaringene er at metoden tredobler antallet som får jobb.

 -Vi venter nå på en nærmere avklaring fra departementet om de ønsker å iverksette vårt forslag om pilotprosjekt for den gruppen med de tyngste belastningene, sier Paal Haavorsen, fagsjef Attføringsbedriftene i NHO Service.

Terje Ansgar Eriksen, daglig leder for attføringsbedriften Nordtro i Nord Troms er en ressursperson for prosjektet. Eriksen er selv veteran (Somalia, Kroatia og Republica Srbska). Han kjenner også attføringsbedriftene godt.

- Mitt anslag er at av 100.000 nordmenn, som i moderne tid har vært soldat for Norge i utlandet, er det 3 – 5.000 veteraner som sliter i hverdagen, sier han.

 - Det er ofte sammensatte utfordringer hos dem som sliter. Post-traumatisk stress syndrom, rus, psykisk helse og fysisk helse er hovedgrupper blant utfordringene.

 - Skal vi lykkes i å hjelpe veteraner må vi møte dem med verdighet, og skape en prosess basert på respekt og forståelse, slutter Terje Ansgar Eriksen.

Foregangskommune
-Dette er et prosjekt Tromsø Kommune ønsker velkommen, og vi er svært glad for at vi er en av pilotkommunene. Tromsø ønsker å bli en foregangskommune og målet vårt må være å bli best i landet i bistand til veteraner. Jeg ønsker NHO Service og bedriftene i lykke til, og jeg bidrar mer enn  gjerne - for dette er noe jeg har stor tro på, sier Anni Skogman, varaordfører i Tromsø.
Fra venstre: Terje Ansgar Eriksen, Kvestan Rasouli, Runar Karlsen og  Anni Skogman (Foto: Baard Fiksdal).

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!