Veteranprosjektet kobler næringsliv og forsvar

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Veteranprosjektet kobler næringsliv og forsvar for å lette overgangen fra militærtjeneste til arbeidslivet.

Følg prosjektet på Facebook

Prosjektet er ledet av NHO Service i samarbeid med Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), Veteranforbundet SIOPS - skadde i internasjonale operasjoner, Forsvarsstaben ved Veteranavdelingen og Nav. 

100.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1945. Mangel på respekt og oppfølging i sivilsamfunnet etter hjemkomst er av mange opplevd som en utfordring. Prosjektet gir veiledning til veteraner som ønsker å ta i bruk sin kompetanse og videreutvikle seg i sivile jobber. De veteraner, som har en form for belastning som følge av tjenesten, vil bli knyttet opp mot attføringsbedriftene i NHO Service. De vil her møte et apparat som hvert år sørger for at over 6.000 mennesker kommer ut i ordinært arbeid. Satsingen har mye til felles med prosjektet "Ringer i vannet".

Veteraner uten belastning får bistand fra et skreddersydd opplegg i ressurssterke bemanningsbedrifter.

Prosjektansvarlig er Runar Karlsen Mobil: +47 976 65 092 Epost: runar.karlsen@nhoservice.no

VETERANER UTEN BELASTNING:
Veteraner uten belastning kobles til bemanningsbedrifter som vil bidra med å oversette fra militær til sivil kompetanse, samt synliggjøre hvilke behov for arbeidskraft næringslivet i Norge har i dag.

Kontaktperson Manpower Group AS:
Solveig Finboe, regiondirektør Midt- og Nord-Norge
Mobil: +47 95807747  Epost: Solveig.Finboe@manpower.no
Manpower AS har lang erfaring med å rekruttere kandidater med bakgrunn fra Forsvaret og veteraner med erfaring fra utenlandske operasjoner. Manpower drar nytte av erfaringer i Storbritannia, USA og Australia. Manpower Group har de fleste store selskaper i Norge i sin kundeportefølje, og kjenner arbeidsmarkedet inngående. Manpower Group AS bistår med • Karriererådgiving • Nettverk - faglig og geografisk • Kanal inn til mange potensielle arbeidsgivere

Kontaktperson Leading Change AS
Kenneth Bjerkelund, daglig leder
Mobil: +47 488 83 399  Epost: kenneth.bjerkelund@leadingchange.no
Leading Change AS bistår på et strategisk-, operativt- og taktisk nivå ut mot arbeidsmarkedet for å bistå personell fra militæret ut i arbeid i bedrifter. Leading Change AS bistår med: • Kompetanseoversettelse • Karriererådgivning • Bistand til nettverksbygging ut i næringslivet

Kontaktperson Adecco AS:
Espen Lund
Mobil: + 47 419 00 405  Epost: Espen.Lund@adecco.no
Adecco har lang erfaring med amerikanske veteraner. Når du har fullført din militær karriere vil Adecco koble deg med hel - eller deltidsjobber. Adecco har kontakt med bedrifter av alle størrelser, i alle deler av landet, og i en rekke bransjer. Adecco AS bistår med: • Karriererådgivning • Formidling til oppdrag • Inngangsport til arbeidsmarkedet

VETERANER MED BELASTNING:
De som faller under kategorien "veteraner med belastning" vil bli koblet til NHO Service attføringsbedriftene og dermed bli en del av NHO sin rekrutteringsstrategi "Ringer i Vannet". Dette vil gjelde Veteraner med mild eller moderat psykisk belastning og alle som har pådratt seg en fysisk belastning.
Individual Placement Support (IPS) et amerikansk utviklet program rettet mot veteraner vil ta seg av den gruppen veteraner som faller inn under kategorien alvorlig psykisk belastning. NHO Service attføringsbedriftene har allerede tatt dette programmet i bruk i Norge.

Kontakt i NHO Service:
Paal Haavorsen, fagsjef Arbeid & Inkludering i NHO Service
Mobil: +47 959 38 567 Epost: paal.haavorsen@nhoservice.no

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!