Kompetansepåfyll og bedriftsintern opplæring under korona

Nyhet, Kompetanse og utdanning

Publisert

tegning av bøker og pc

ColourBox.com.

NHO Service og Handel oppfordrer til å holde god kontakt med ansatte som er permitterte, og til å informere om muligheter som finnes for kompetansepåfyll under pandemien.

Adgang til å kombinere dagpenger og opplæring/utdanning

Regjeringen innførte 20. april 2020 en midlertidig ordning hvor man kan kombinere opplæring og utdanning med dagpenger uten søknad. Dette gjelder alle typer kurs og opplæring. Nav har mer
Regjeringen har også foreslått en permanent ordning for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. Forslaget har vært på høring, og ligger nå til behandling i Arbeids- og sosialdepartementet.

Kompetansetilbud

Kompetansetilbud som kan være relevante under permittering og ledighet er videreutviklet. Bransjeprogrammene skal bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på hva bedrifter og ansatte etterspør. Blant NHO Service og Handels medlemmer finnes det to bransjeprogram med slikt tilbud i dag; frisørbransjen og detalj- og faghandelsbransjen. Utdanningsdirektoratet har mer

Delingsdugnad

NHO har i samarbeid med flere bedrifter gått sammen om en dugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige. Delingsdugnaden gir permitterte og arbeidsledige gratis tilgang til digitale læringstjenester. Mer her

Se også Utdanning.no som gir deg en oversikt over nettbaserte kurs og utdanning.

Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller i form av etablering på nye markeder.

Stortinget har flere ganger bevilget ekstra midler til BIO under koronakrisen, senest i forbindelse med behandling av krisepakken i februar 2021.

Formål med ordningen og hvem som kan søke
  • Bedrifter med omstillingsproblem som kan søke om tilskudd.
  • Tilskuddet skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetanse til ansatte i bedrifter som har omstillingsproblemer, og som på bakgrunn av dette må foreta vesentlige endringer av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.
Hva kan det søkes om tilskudd til?

Opplæringen skal inneholde teori, men kan kombineres med praktisk trening. Det blir kun gitt tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. Det gis ikke tilskudd dersom det er knyttet bindingstid til opplæringen, eller om opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle faste nasjonale krav.

Tilskuddet skal kun gå til opplæring av egne ansatte. Det blir ikke gitt tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er 100 prosent permittert, men delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak den tiden de er i jobb.

Hvem skal man søke om tilskudd?

Søknad om tilskudd skal sendes til den enkelte fylkeskommune. Mer informasjon skal ligge på den enkelte fylkeskommunes hjemmeside. Ansvaret for BIO-midlene ble flyttet fra NAV til fylkeskommunene fra og med 1. januar 2020.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt