Innleie

innleie

Vi vil her gjøre rede for reglene om innleie fra bemanningsbransjen. Regjeringen foreslår å skjerpe reglene for innleie fra 2023.

Regjeringen foreslår å skjerpe reglene for innleie fra 2023 Se mer her


Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal ansettes fast. En bedrift har likevel adgang til å ansette midlertidig eller å leie inn fra et bemanningsforetak dersom vilkårene for det er oppfylt. Reglene som regulerer dette finner vi i arbeidsmiljøloven § 14-9 og § 14-12.

Det er lovlig å leie inn fra et bemanningsforetak i to tilfeller:

For det første kan innleie brukes som et alternativ til midlertidig ansettelse i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9 nr. 2 bokstav a til e. Mest praktisk viktig er at innleie er lovlig for arbeid av midlertidig karakter eller arbeid som utføres i stedet for en eller flere andre (vikariat). Dette følger av arbeidsmiljøloven §14-12 (1).

For det andre kan tariffbundne bedrifter inngå avtale med sine tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie fra bemanningsforetak, jf. arbeidsmiljøloven §14-12 (2). Nytt fra 1. januar 2019 er at det kreves at den tariffavtalen kunden eventuelt er bundet av skal være inngått med fagforening med innstillingsrett, typisk Fellesforbundet, Fagforbundet m.fl.

En bedrift uten tariffavtale kan altså bare leie inn dersom vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt. Innleie til vikariat er allerede nevnt og skaper ikke de helt store problemene i praksis. Mer uklart er hva som ligger i "arbeid av midlertidig karakter". Her må bedriften vurdere om behovet for arbeidskraft er varig eller midlertidig. Eksempler på arbeid av midlertidig karakter er markerte, avgrensede arbeidstopper som typisk skal avhjelpe kortvarige og uforutsigbare situasjoner. Videre omfattes tidsbegrensede og reelle prosjekter som ikke er en del av virksomhetens faste eller løpende oppgaver. Omfattet er også sesongarbeid for en begrenset periode.

Når behovet for arbeidskraft er permanent

Når behovet for arbeidskraft er permanent, er det ikke grunnlag for innleie etter denne bestemmelsen. Usikkerhet om fremtidig ordreinngang gir heller ikke grunnlag for innleie. Det er heller ikke slik at fordi en bedrift driver prosjektbasert, så har bedriften et midlertidig behov når det ene prosjekter avløser det andre og oppdragsmengden er relativt jevn.

"Try and hire" – hvor en bedrift leier inn en arbeidstaker med tanke på fast ansettelse uten egentlig å ha et midlertidig behov, er ikke lovlig. Innleier kan med andre ord ikke leie inn en arbeidstaker for å teste ut vedkommende.

Andre eksempler på tilfeller hvor innleier kan anses å ha et fast, og ikke midlertidig behov, er der oppdragene stadig forlenges uten at dette skyldes at arbeidet tar lengre tid enn opprinnelig forutsatt.

Se også:  Adgang til å leie inn personell fra bemanningsbransjen fra 2019

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!