NHO Service og Handel

Innhold

Krav om betaling for sliterordningen

Nyhet, Arbeidsliv, Lønn og tariff

Publisert

eldre par på en benk

Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) (LO/YS og NHO) sender i disse dager ut en faktura med krav som gjelder for tariffbundne bedrifter. Dette gjelder den såkalte sliterordningen.

LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 at det skal etableres en sliterordning som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av. En tilsvarende ordning er etablert innenfor Spekters tariffområder.

Bedriftene er tilsluttet Sliterordningen gjennom tariffavtalen. I all hovedsak er tilslutningen videreført for de foretak som var omfattet av Sluttvederlagsavtalen.

Det er et vilkår for å få slitertillegget at søker har fått innvilget AFP i privat sektor. Det er derfor et vilkår for å være tilsluttet Sliterordningen at bedriften også er tilsluttet Fellesordningen for AFP.

Se mer om ordningen her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!