Gratis HMS-nettverk for medlemsbedrifter

Publisert

Gjennom NHO Service og Handel sitt HMS-nettverk får du muligheten til å utvide dine forbindelser innen HMS-arbeidet og samtidig få gratis veiledning innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Det har vært en økende etterspørsel blant medlemmene våre etter praktiske verktøy som både ivaretar internkontrollen for virksomhetenes systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men som også effektiviserer arbeidet. Et godt alternativ er å utforme et årshjul for HMS-arbeidet, men gjerne da et årshjul som også har plass til andre internkontroller.

Tematikken for det første nettverkstreffet 27. mars klokken 12-14, og det andre nettverkstreffet 3.april, kl.12-14, er hvordan virksomhetene kan lage et HMS-årshjul som sikrer ivaretakelse av internkontrollforskriften, IK-HMS §5, også kalt HMS-forskriften. Treffet vil foregå digitalt, via teams.

– Alle som har en rolle i HMS-arbeidet er velkomne til å delta. Vi erfarer at det er av stor nytteverdi for deltakeren om hen kommer sammen med en kollega. Dette fordi det forenkler nettopp det å ta med seg innsikt, kunnskap og ny praksis tilbake til arbeidsplassen, fortsetter Myrlie.

Påmelding til gratis digitalt HMS-nettverk onsdag 27.mars, kl.12-14.

Påmelding til gratis digitalt HMS-nettverk onsdag 3.april, kl.12-14.

– NHO Service og Handel har i lengre tid tilbudt HMS-kurs for ledere, men ser i tillegg et behov for å ha et HMS-nettverk på tvers av service- og handelsbransjene, sier Hanne-Sofie Myrlie, HMS- og kompetanseansvarlig i NHO Service og Handel. Dette fordi vi erfarer at denne typen problemstillinger går igjen på tvers. I tillegg ønsker mange å kunne få veiledning der og da, når verktøyet skal utformes og gjøres klart til bruk.

Hvordan kan et årshjul for HMS sikre og ivareta internkontroll av HMS?

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter skal fremme at forbedringsarbeid i virksomhetene foregår på en systematisk måte, slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås. Systematisk arbeid vil si at det jobbes regelmessig og planmessig slik at de ulike aktivitetene planlegges, organiseres, gjennomføres, sikres og opprettholdes i overensstemmelse med kravene. Arbeidet utføres sammen med alle aktørene i arbeidsmiljøarbeidet, inkludert arbeidstakere og valgte verneombud. Det er dette arbeidet som mange vet kan stilles opp i årshjul og bidra til å kvittere ut internkontroll av HMS. Utfordringen er hvordan gjøre det effektivt.

Workshop og nettverksdialog

– Nettverkstreffet legges opp som en workshop der deltakerne får veiledning på eksisterende HMS-dokumenter, men kan også få inspirasjon til å utvikle nye. Vi har erfart at dialogen mellom kursholder og deltakerne, og erfaringsutvekslingen mellom deltakerne, virkelig er smørøyet i samtalene rundt HMS, både generelt og knyttet til konkrete problemstillinger.

Myrlie er derfor tydelig på at nettverkstreffet skal handle om beste praksis, og hvordan vi kan omsette forståelsen av HMS-arbeidet til god praksis.

– Vi ser at både små og store bedrifter ønsker seg et nettverk med andre likesinnede da disse rollene ofte jobber alene i mange virksomheter. Alle virksomheter ønsker å være gode på HMS, derfor oppfordrer vi til deling av HMS-kunnskap så langt det lar seg gjøre. Vi planlegger flere HMS-nettverk i løpet av året, dersom det viser seg å treffe godt på medlemmenes behov.

Påmelding til gratis digitalt HMS-nettverk onsdag 27.mars, kl.12-14.

Bindende påmelding innen 21.mars.

Påmelding til gratis HMS-nettverk onsdag 3.april, kl.12-14.

Bindende påmelding innen 27.mars.

Hanne-Sofie Myrlie, HMS- og kompetanseansvarlig i NHO Service og handel ønsker velkommen på gratis nettverksmøter. Og til deg som kommer, på forhånd takk for at du vil delta!

kvinne

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt