Private har lavere fravær

Publisert

snyter seg

Foto. Colourbox.no.

Sykefraværet er jevnt over lavere hos private enn i kommunal egenregi, viser tall fra 2014.

 I statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for 2014, kan man se utviklingen i det legemeldte sykefraværet for et utvalg helsearbeidere, kjøkkenassistenter og renholdere som arbeider i kommunal tjenesteproduksjon – outsourcet til NHO-medlemmer og i egenregi.

Fordi SSB har fått ny yrkesstandard (STYRK08) og det er gjort endringer i yrkestabellen, er ikke 2014-tallene direkte sammenliknbare med tidligere årganger av statistikken. Derf begrenser vi oss til å se på det inneværende året.

Helsearbeidere er primært sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelper og pleiemedarbeidere i tillegg til en rekke andre yrkestitler. Ved 3. kvartal ligger kommunalt ansatte helsearbeidere 0.8 prosentpoeng høyere i legemeldt sykefravær enn sine kollegaer ansatt i våre medlemsbedrifter. Dette tilsvarer et 9 % høyere sykefravær. Likest var egenregi og privat i 2. kvartal, da det legemeldte fraværet sank til 8,7 prosent i egenregi, i mens det steg til 8,3 prosent hos de private.
                 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Utvikling i legemeldt sykefravær i 2014 kvartal 1-3, for helsearbeidere i kommunen. 3 (Kilde: Spesialkjøring fra SSB gjort for NHO Service).

For renholdere var det legemeldte sykefraværet i første halvdel av året høyt (i forhold til andre yrkesgrupper i artikkelen) og ganske likt for både private og kommunale tjenesteleverandører med verdier mellom 10,3 og 10,5 prosent. Først i 3.kvartal kunne man se en nedgang i sykefravær hos NHO-medlemmene, som da kunne innrapportere et langtidsfravær som var 0,9 prosentpoeng lavere enn sitt kommunale motstykke tilsvarende en differanse på 9 prosent.

 

 

 

 

 


Figur 2: Utvikling i legemeldt sykefravær i 2014 kvartal 1-3, for renholdsmedarbeidere i kommunen. (Kilde: Spesialkjøring fra SSB gjort for NHO Service).

For kjøkkenassistenter som er ansatt i kommunal tjenesteproduksjon har det legemeldte sykefraværet vært jevnere gjennom året enn i NHO-bedriftene som leverer tjenestene til kommunene. Selv om vi ser de samme trendene, en økning fra første til andre kvartal, etterfulgt av en reduksjon i sykefravær fra andre til tredje kvartal – er sykefraværet jevnt lavere hos de private, og nedgangen fra 2. til 3. kvartal også sterkere. I 3. kvartal var det 1.5 prosentpoeng som skilte sykefraværet i egenregi og hos NHO-medlemmer. Det tilsvarer 19 % differanse.

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Utvikling i legemeldt sykefravær i 2014 kvartal 1-3, for kjøkkenassistenter i kommunen. (Kilde: Spesialkjøring fra SSB gjort for NHO Service). 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!