NHO Service og Handel

Innhold

Tilsyn av arbeidsmiljø og covid-19

Nyhet, Arbeidsliv, HMS

Publisert

Scanpix samtale kollegaer arbeidsplass

Arbeidstilsynet skal nå kontrollere om du har kartlagt og vurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og om bedriftene har utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere smittefare.

Arbeids- og sosialdepartementet har nylig gitt Arbeidstilsynet et oppdrag om å bidra til å begrense smittespredningen av covid-19 i Norge. Tilsynene gjennomføres enten gjennom fysiske møter, videomøter, eller per brev.

I et nytt informasjonsskriv opplyser de om at de gir korte frister og strenge reaksjoner, samt reagere strengt mot virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens forsvarlighetskrav og regelverket om smittevern. Det varsles også om raskere i bruk pressmidler som tvangsmulkt og stans av virksomheten, og om de avdekker overhengende fare fordi virksomheten ikke har iverksatt tiltak for å hindre smittespredning.

Risikovurdering – er den oppdatert?

- Mange av våre bedrifter er i en god stilling for tilsyn, ikke minst ut fra at bransjen selv har tatt et stort ansvar i utviklede smittevernstandarder, sier advokat Henrik Bjørge i NHO SH.
- Likevel, det er krevende tider og knappe tidsressurser for bedrifter. Det kan være nyttig å se igjennom om risikoanalysen for ansatte og om den er oppdatert i lys av perioden med Covid-19 tiltak og erfaringene med økt belastning, sier han.

Se enkelt risikoanalyse her

Arbeidstilsynet vil spesielt føre tilsyn med virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte. For eksempel gjelder dette der arbeidsgiver tilbyr arbeidstakerne innkvartering. Her kontrollerer tilsynet rutiner ved bruk av fellesrom, krav til enkeltrom og oppfølging av karanteneregler.

Tilsynet prioriterer følgende når de har tilsyn:
  • Bruk av utenlandsk arbeidskraft
  • Sesongarbeid
  • Innkvarteringsmuligheter
  • Hyppig kundekontakt
Tilsynet veileder om smittevern og arbeidsmiljø

Tilsynet har etablert et samarbeid med helsemyndighetene for å sikre at informasjonen myndighetene går ut med til arbeidsgivere og arbeidstakere er enhetlig og samordnet.

Les mer om forebygging av smitte og krav til smittevern i arbeidslivet
Les mer om kravene til innkvartering og smittevern
Informasjon tilrettelagt for utenlandsk arbeidskraft

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt