NHO Service og Handel

Innhold

NHOs arbeidsmiljøfond

#205

Foto: Colourbox.no

Bedrifter kan søke støtte til utvikling av prosjekter fra NHOs Arbeidsmiljøfond.

NHOs Arbeidsmiljøfond skal bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Fondet har følgende søkekriterier
For å få innvilget søkemidler fra Arbeidsmiljøfondet, må prosjektene ha en forankring i NHO-felleskapet og ha nytteverdi for bransjer og medlemsbedrifter, slik at erfaringsoverføring og ny kunnskap kan komme flest mulig bedrifter til gode.

Hovedområder for fondet er:
• Arbeid og velferd.
• Inkluderende arbeidsliv.
• Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidslivet.
• Regelverk.

Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskilder for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv, til nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser.

Se satsingsområder i 2017-2020, søknadskjema med mere som du finner du her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!