NHO Service og Handel

Innhold

Sykefraværet øker i 3. kvartal

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

#205

Legemeldt sykefravær øker totalt sett fra 4,2 prosent til 4,3 prosent fra 3 kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.

 

 

NHO Service og Handel mottar sykefraværstall fra Statistisk Sentralbyrå spesifisert for yrkene renholder, helsearbeider*, kantineassistent og vekter. Alle disse yrkesgruppene opplevde en økning i sykefraværet i perioden. 

Sykefraværstallene er splittet på om arbeidet utføres i offentlig eller privat sektor, og om det utføres i offentlig egenregi eller av en privat bedrift.

For renholdere, helsearbeidere og kantineassistenter er sykefraværet over tid lavere i private bedrifter (NHO-medlemsbedrifter) enn i offentlig sektor. Utviklingen fra 3. kvartal 2018 til 2019 er ulik på tvers av bransjer, sektor og offentlig/ privat utførelse   

Fakta: 
  • NHO Service og Handel mottar tall for legemeldt sykefravær fra SSB hvert kvartal.
  • Vi har tall for bransjene renhold, helsearbeidere, vektere og kantineassistenter.*Helsearbeidere består av yrkene spesialsykepleierejordmødre, sykepleierevernepleierehelsefagarbeiderehjemmehjelperandre pleiemedarbeidere
  • Sykefraværstall vil naturlig variere gjennom året og fraværet er ofte høyest i vintermånedene.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!