Fortsatt allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten

Nyhet, Lønn og tariff, Drift og Service, Renhold

Publisert

renholder

Minste timelønn for renhold er nå satt til kr. 196,04 og tariffavtalen er allmenngjort.

Tariffnemnda har fattet vedtak om fortsatt allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten mellom NHO Service og Handel på den ene siden og Norsk Arbeidsmandsforbund på den andre siden. LO hadde fremmet en del forslag til endring av eksisterende forskrift, men Tariffnemndas flertall gikk kun inn for en oppdatering av satsene slik at de blir de samme som gjeldende satser for bedrifter bundet av Renholdsoverenskomsten.

De nye satsene gjelder fra 1. juli 2021:
  • Minste timelønn kr. 196,04
  • Minste timelønn for arbeidstakere under 18 år kr. 146,27
  • For arbeid mellom kl. 21 og 06 skal det avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal minst være kr. 27,- per time.

I LOs begjæring om allmenngjøring ble det krevd at forskriften skulle ha bestemmelser som presiserte at reisetid mellom oppdrag skal lønnes iht. minstesatsene. NHO Service og Handel var i utgangspunktet positive til dette, men for oss var det viktig at det var overenskomstens (nye) bestemmelser om betaling for tid mellom oppdrag som eventuelt ble allmenngjort. (I tariffoppgjøret 2020 ble NHO SH og NAF enige om at reisetid mellom ulike oppdrag som følger rett etter hverandre i tid enten skal regnes inn i arbeidstiden, lønnes særskilt for den tiden som medgår til forflytning eller regnes inn i rammetimetallet.) Tariffnemnda gikk ikke inn for allmenngjøring av reisetid, men har åpnet for at forskriften kan endres dersom det fremsettes begjæring etter at bestemmelsen i overenskomsten trer i kraft. Endringen i overenskomsten skal gjennomføres i bedriftene senest fra 1. januar 2022.

Heller ikke LOs krav om allmenngjøring av helg- og helligdagstillegg ble allmenngjort.

Bestemmelsen om at forskriften ikke gjelder for bedrifter bundet av annen tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett ble videreført. Denne informasjonen er dermed først og fremst relevant for bedrifter som ikke er bundet av Renholdsoverenskomsten, Service- og vedlikeholdsoverenskomsten mv.

Se Protokoll med tariffnemndas vedtak (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt